F

Fluor

V prevenci zubního kazu má fluor mimořádnou úlohu. Je to prvek vyskytující se přirozeně ve vodě i v potravinách. Není to tedy „cizí chemikálie“ zavedená Člověkem až v moderní době.

FLUOR

Fluor (název odvozen od angl. fluorspar – kazivec) je nekovový plynný prvek, náležející do skupiny halogenů. Symbol F, atomové číslo 9, atomová váha 18,998. V přírodě se nenachází v elementární formě. Chemicky vázaný ve formě fluoridů tvoří asi 0,06–0,09 % zemské kůry. Vyskytuje se v řadě minerálů: v kazivci, kryolitu, apatitu, slídách, topasu, turmalínu. Minerály mohou obsahovat až 42 000 ppm fluoru (kryolit a fosfáty). V zemědělských půdách byly fluoridy nalezeny v množství od 10 do 7070 ppm.

 

FLUORIDY VE VODĚ

Všechny vody obsahují fluor v různých koncentracích. Mořská voda obsahuje 0,8–1,4 ppm F. Voda řek, jezer a studní obsahuje většinou méně než 0,5 ppm, i když byly zjištěny koncentrace až 95 ppm. Voda protékající sedimenty a termální vody obsahují zpravidla 3–6 ppm. Fluor se může do vody dostat i jako odpad při průmyslové výrobě (sklárny, hliníkárny, keramický průmysl, výroba umělých hnojiv aj.).

 

FLUORIDY VE VZDUCHU

Pocházejí z prachu půdy, z plynných průmyslových zdrojů, vulkanických plynů a požárů uhlí. Místy mohou dosáhnout koncentrace až 1,4 mg na 1 m3 vzduchu. V městských oblastech je ve vzduchu 0,05 až 1,9 µg fluoridů v 1 m3 vzduchu. Za extrémních podmínek (těžké znečištění vzduchu průmyslovými závody) mohou být vzdušné fluoridy hlavním viníkem zubní a kostní fluorózy.

 

FLUOR V PEVNÉ POTRAVĚ

Až na výjimky není přímý vztah mezi obsahem fluoru ve vodě nebo v půdě. Části rostlin konzumované člověkem (zelenina, ovoce) mají řádově obsah fluoru od 0,1-0,4 ppm. Relativně vysoký obsah fluoru mají čajové listy. Obsah fluoru v mase je nízký: 0,2-1,0 ppm (kromě masa kuřat živených rybím masem nebo kostní moučkou). Ryby, které se jedí i s kůží (sardinky, losos), obsahují až 40 ppm fluoru. Maso ryb má obsah fluoru 2 až 5 ppm, rybí proteinové koncentráty až 370 ppm. Jen zřídka však překročí příjem fluoru ze samotných ryb 0,2 mg/den.

 

FLUORIDY V TEKUTÉ POTRAVĚ

Lidské mateřské mléko obsahuje jen asi 0,1 ppm fluoru. V kravském mléku je 0,1–0,3 ppm fluoru. Čajové listy obsahují až 400 ppm fluoru, ale čajový nálev jen 0,5–1,5 ppm. Čerstvé ovocné šťávy mají jen 0,1–0,3 ppm fluoru. Pivo mívá 0,3–0,8 ppm, víno však již 6 až 8 ppm.

 

FLUORIDY VE FARMACEUTICKÝCH VÝROBCÍCH

Tablety NaF obsahují podle druhu 0,25–1,0 mg fluoru. Jeho koncentrace v gelech a roztocích pro místní aplikaci je 0,025–2,0 %. Zubní pasty obsahují zpravidla 0,1-0,15 % F, tj. 1 000–1 500 ppm. Pasty se zvýšeným obsahem mají 1 800–2 500 ppm. Při polknutí zubní pasty se fluor téměř zcela absorbuje. U dětí ve věku 2–5 let činí množství polknuté pasty průměrně 0,5 g denně. Proto je třeba jim doporučovat pasty s nízkým obsahem fluoridů (250–400 ppm).

 

CELKOVÝ PŘÍJEM FLUORU ČLOVĚKEM

Jsou značné individuální rozdíly. Za optimum se považuje 0,05–0,07 mg fluoridu na 1 kg hmotnosti a den. Celkový příjem u dospělých je kolem 0,2–3,4 mg/den. Celkové množství fluoru v lidském těle se odhaduje na7g.

 

ABSORPCE FLUORIDŮ

U většiny fluoridů je rychlá a téměř úplná, děje se v žaludku. Příjem fluoru s mlékem snižuje jeho biologické využití na 60–70 %. Absorpce fluoridů z vody je až 97 %, z potravy asi 80 %.

 

Fluor v krvi – Téměř veškerý fluor v plazmě je ionizován a není vázán na žádné makromolekuly. Obvyklé hladiny fluoru se pohybují v rozmezí 0,14–0,19 ppm, u osob pijících vodu se zvýšeným obsahem fluoru až 2,5 ppm.

 

Fluor v měkkých tkáních – Není prokázána vazba F na měkké tkáně. Fluor prochází placentou, plod má asi 75% koncentraci ve srovnání s matkou. Byla vyloučena domněnka, že fluor jako halový prvek by vytěsňoval jód ze štítné žlázy. Nebyl prokázán jeho škodlivý účinek ani na jiné endokrinní žlázy. Rovněž bylo vyvráceno podezření z karcinogenního a teratogenního působení fluoru. Alergie na fluor je extrémně vzácná. Fluor nezvyšuje sklon ke kardiovaskulárním chorobám.

 

Fluoridy v kostech a zubech – V kostech se fluor hromadí celý život. Normálně je ho v kosti 1000–4000 ppm. Kostra umí uvolňovat fluor značně dlouhou dobu. Obsah fluoru v zubu stoupá s věkem a jeho koncentrací ve vodě. Obsah fluoru v dentinu je nižší než ve sklovině. V zevní vrstvě skloviny může být 2000 až 3000 pm fluoru.

 

EXKRECE FLUORIDŮ

Fluoridy se vylučují především ledvinami. U dospělých se 40–60 % přijaté dávky vyloučí močí. Ledviny zajišťují krátkodobou regulaci metabolizmu fluoridů, kostra pak regulaci dlouhodobou. Hladina fluoru ve slině je asi % hladiny fluoru v plazmě. Fluor obsažený ve slinách se hromadí v zubním plaku, kde se jeho koncentrace může pohybovat mezi 5–50 ppm.

Chcete dostávat emailové novinky?