F

Fluoridace soli

Jako metoda primární prevence (eventuálně i profylaxe) zubního kazu byla navržena v roce 1950 ve Švýcarsku dr. Wespim. V roce 1955 zavedlo fluoridaci město Curych a krátce nato se připojily i ostatní kantony. Dnes fluoridovanou sůl používá přes 80 % obyvatelstva Švýcarska.

FLUORIDACE SOLI

Fluoridovaná sůl obsahuje obvykle 250 ppm fluoru. Fluorid (NaF nebo KF) se při výrobě takto upravené soli přidává ve formě roztoku, což usnadňuje jeho homogenní distribuci. Jde o nenákladnou metodu, kterou lze použít jak individuálně, tak kolektivně. Její nevýhodou je, že dávkování fluoru není při ní přesně kontrolovatelné a dále to, že malé děti konzumují jen velmi málo soli; i těhotným ženám je doporučována dieta s nízkým obsahem soli. Cena fluoridované soli se podstatně neliší od ceny soli bez fluoru. V České republice je fluoridovaná sůl na trhu běžně od roku 1994.

 

Fluoridovaná sůl se má používat pouze v oblastech s obsahem fluoru v pitných vodách nižším než 0,6 ppm. Z fluoridace je vyňata sůl používaná k průmyslové výrobě potravin.

EFEKT FLUORIDACE SOLI

Na základě dosavadních zkušeností se uvádí redukce kazu o 49–83 %. Účinnost fluoridace soli je některými autory považována za stejně vysokou jako účinnost fluoridace pitné vody. V kombinaci s používáním zubních past s fluoridem bylo u švýcarských dětí pozorováno snížení kazivosti až o 93 %. S používáním fluoridace soli k prevenci zubního kazu má dnes pozitivní zkušenosti kromě Švýcarska řada zemí, např. Brazílie, Kostarika, Finsko, Francie, Jamajka, Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Španělsko aj.

Chcete dostávat emailové novinky?