Photo 157578468 © Svetlana Dolgova | Dreamstime.com
H

Hypersenzitivita dentinu aneb citlivé zuby

Hypersenzitivita dentinu, též přecitlivělost zuboviny, je definovaná jako ostrá bolest vznikající jako reakce na taktilní (kartáček, tvrdé sousto), chemické (kyselé, sladké), osmotické (krystalky cukru) a tepelné dráždění. Po odeznění stimulu bolest rychle odeznívá. Hypersenzitivitou jsou nejčastěji postiženy třenové zuby, dále řezáky a špičáky a nejméně stoličky.

Jaké je příčina bolesti?

Hydrodynamické změny uvnitř dentinových tubulů vznikají jako následek různých výše zmíněných vnějších faktorů. Dle Brännströmovy hydrodynamické teorie, která vznik přecitlivělosti vysvětluje, se v důsledku podnětu rozpohybuje tekutina v tubulech a dojde tak k podráždění nervových zakončení, které leží pod vrstvou dentinu v zubní dřeni. Podnět je dráhou bolesti přenesen do centrálního nervového systému.

Důvody vzniku

K citlivosti dochází především, pokud je dentin kvůli ztrátě skloviny vystaven výše zmíněným podnětům. K tomu může dojít vlivem častého zvracení či konzumací erozivních nápojů typu Coca-cola. Obsažené kyseliny totiž rozrušují zubní sklovinu a tím obnažují dentin. Dalším možným mechanismem, kterým vznikne obnažený dentin, je skřípání zubů, kdy časem může dojít k obroušení skloviny. Ohroženou skupinou jsou i senioři, u kterých se hypersenzitivita vyskytuje v souvislosti s obnaženými krčky. Tyto změny mohou být fyziologické, jelikož v souvislosti s pokročilým věkem dochází i k atrofii závěsného aparátu zubu, mohou ale souviset i s parodontitidou.

Jak na citlivost dentinu?

Terapie spočívá v uzavření exponovaných dentinových tubulů, čímž dojde ke snížení vzrušivosti volných nervových zakončení. Přirozeně k tomu dochází činností zubní dřeně, která při dlouhodobém dráždění tvoří atubulární obranný dentin a dochází k utemování dentinových tubulů.

My ke snížení citlivost můžeme využít zubní pasty, gely či roztoky s aktivními látkami, které se v dentinových tubulech sráží a vytváří ochranou vrstvu či snižují vzrušivost nervových zakončení. Mezi aktivní přísady v těchto pastách patří chlorid strontnatý, šťavelan železitý, fluoridy, oxaláty, dusičnan a citrát draselný a chlorhexidin. Využívané ionty potlačují vznik akčního potenciálu nervových buněk, dále zabraňují repolarizaci buněčné membrány a tím zamezují přenosu bolestivého podnětu do mozku.

Mezi tradiční metody využívané zubními lékaři patří aplikace 2% roztoku fluoridu sodného. Další možností jsou ochranné skloionomerové a ormocerové laky a bondy, které se aplikují přímo na postižené místo.

K léčbě hypersenzitivity jistě přísluší i vhodná čistící metoda a správný výběr zubního kartáčku. Ten by měl mít malou hlavičku hustě osazenou měkkými vlákny se zaoblenými konci a všechna vlákna by měla být stejně dlouhá. Co se týká čištění, je vhodné začínat v necitlivém úseku chrupu a zakončovat čištění v citlivých místech. I přes citlivost je důležité se těmto místům během čištění nevyhýbat. Je vhodné na kartáček příliš netlačit, k tomu pomůže držet kartáček jako tužku.

Takže i přesto, že máte přecitlivělou zubovinu, je hned několik cest, jak bolestem zabránit.

Michaela Perglerová

Studuji obor zubní lékařství na 1. lékařské fakultě v Praze a jeden semestr jsem strávila ve finském městě Oulu. V roce 2022 jsem se připojila k projektu Nechci kazy jakožto školitel a redaktor pro stejnojmenný web. K mým zálibám patří irský tanec, hra na housle či kytaru a cestování.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?