Photo 29580649 © Brian Chase | Dreamstime.com
J

Jak může ortodoncie pomoci při léčbě spánkové apnoe

Spánková laboratoř je specializované zdravotnické zařízení zaměřené na diagnostiku a léčbu poruch spánku. Překvapivě i zubaři mají co říci ke známé obstrukční spánkové apnoe (OSA), kdy pacient v noci přerušovaně nedýchá. Nesprávné postavení zubů může v noci bránit dýchání. V tomto článku se budeme i zabývat tím, jaké ortodontické vady způsobují problémy při nočním dýchání a kdy je nutné navštívit spánkovou laboratoř.

Co je spánková apnoe?

Spánková apnoe je porucha spánku charakterizovaná opakovanými epizodami úplného nebo částečného zastavení dýchání během spánku. Tento stav může vést k nadměrné denní ospalosti, chrápání, dušení nebo lapání po dechu během spánku a ke snížení kvality života. Nejčastější formou spánkové apnoe je obstrukční spánková apnoe (OSA), ke které dochází, když se dýchací cesty během spánku ucpou.

Mohou křivé zuby způsobit spánkovou apnoe?

Mezi nejčastější faktory, které přispívají ke vzniku spánkové apnoe, patří nadváha, zvětšené mandle, některé léky, poloha při spánku a ortodontické vady. U dětí je spánková apnoe obzvláště nebezpečným stavem, protože pro správný fyzický a duševní vývoj potřebují větší množství kyslíku. Ortodontické vady, jako je předsunutá horní nebo dolní čelist, zúžená horní čelist nebo omezená pohyblivost jazyka, jsou nejrizikovějšími faktory pro vznik spánkové apnoe.

Jak vypadá monitorování pacienta během noci

Pacienti stráví noc v soukromé místnosti připojeni k různým monitorovacím zařízením, která sledují jejich mozkovou aktivitu, pohyby očí, srdeční frekvenci a dechové vzorce. Tyto informace slouží k určení typu a závažnosti spánkové apnoe a také k identifikaci případných dalších základních poruch spánku.

Posouzení závažnosti stavu

AHI je zkratka pro Apnea-Hypopnea Index, který se používá k diagnostice a hodnocení závažnosti spánkové apnoe. Index AHI měří počet apnoí (úplné zastavení dýchání) a hypopnoí (částečné omezení dýchání) za hodinu spánku. Ke stanovení indexu AHI se obvykle provádí spánková studie, známá také jako polysomnogram, ve spánkové laboratoři nebo doma.

Závažnost spánkové apnoe se určuje podle indexu AHI:

    Normální: AHI: méně než 5 událostí za hodinu

    Mírný: AHI je nižší než AHI: AHI mezi 5–15 událostmi za hodinu

    Středně těžká: AHI mezi 15–30 událostmi za hodinu

    Těžký stupeň: AHI vyšší než 30 událostí za hodinu

 

Co si zapamatovat

Spánková apnoe je stav, kdy dochází ke sníženému přísunu kyslíku do mozku, což může v závažných případech vést k nesoustředěnosti nebo bolestem hlavy. Zvláště ohroženi jsou dětští pacienti, kteří jsou na nedostatek kyslíku citlivější. V každém případě je tento stav velmi dobře léčitelný. Nejdůležitější je zjistit příčinu, která OSA vyvolává. V některých případech může jít jen o špatné postavení zubů a nepříznivý skus.

Patrik Habán

„Pokud to nedokážete vysvětlit jednoduše, nerozumíte tomu dostatečně dobře.“ – Albert Einstein. Jako student zubního lékařství v Brně chci podávat informace ze světa stomatologie jednoduchým způsobem, který pochopí každý.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?