Photo 71735897 © Matthew Kay | Dreamstime.com
J

Jak poruchy příjmu potravy ovlivňují orální zdraví

Jak ukazují data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, počet osob trpící poruchou příjmu potravy (dále jen PPP) každým rokem narůstá. Za posledních 10 let je nárůst asi 15 %. Ačkoli majoritně postihuje dívky a ženy, stoupá také množství mužů, kteří trpí některým typem PPP.

Mezi tři základní typy poruch příjmu potravy řadíme mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání. Není výjimkou, že velká část společnosti závažnost této skupiny onemocnění podceňuje, a to i přesto, že např. mentální anorexii náleží první místo v příčinách úmrtnosti v rámci psychických onemocnění. Právě v ústech se mohou nacházet první fyzické známky onemocnění a zubní lékaři mohou díky rozpoznání těchto změn napomoci časnější diagnostice základního onemocnění.

Rizika spojená s poruchami příjmu potravy

  • Dentální eroze a nadměrné opotřebení zubů

Osoby s PPP mají mnohonásobně vyšší šanci na poškození zubů erozí. Zejména zvýšená konzumace energetických a light nápojů, popř. přítomnost refluxu nebo nadměrné zvracení vedou k oslabování struktury zubů. Postiženy bývají zejména vnitřní plochy předních zubů, pacienti pozorují zvýšenou citlivost a následnou ztrátu zubních tkání ve formě jejich drolení nebo ulamování 

  • Kazy

Organické kyseliny produkované bakteriemi mohou snadněji poškozovat narušenou strukturu skloviny.

  • Hyposalivace (snížená slinivost) a sucho v ústech

Opakovaně vyvolávané zvracení i hladovění vede ke snížené produkci slin. Prostředí s menším množstvím sliny zvyšuje riziko kazu, eroze, výskytu infekcí (např. kvasinkových), ale může vést k subjektivně nepříjemnému pocitu pálení v ústech a popraskání rtů. Často může problém se suchostí v ústech prohlubovat užívaná medikace (psychofarmaka). 

  • Otok slinných žláz

Objevuje se na jednostranně i oboustranně a to častěji u pacientů s bulimií. Někdy může být viditelný i na obličeji.

  • Kostní tkáně

Nedostatek živin, provázející zejména mentální anorexii, vede k oslabování kostních struktur, nevyjímaje čelistní kosti. V extrémních případech pak může dojít i ke ztrátě zubů. 

Následky poruch příjmu potravy v ústech

Následky, které s sebou PPP nesou, jsou závažné až život ohrožující a nevyhýbají se ani dutině ústní a zubům. Právě zubní lékař může být člověkem, který upozorní na problém a následně může být zahájena vhodná léčba. Včasná diagnostika je klíčová a může zabránit dalšímu zhoršení onemocnění.

Pokud Vy sami nebo někdo blízký PPP trpíte, určitě tuto skutečnost oznamte zubnímu lékaři, který může následnou léčbou cíleně vést tak, aby minimalizoval další poškození zubů či dutiny ústní.

Soňa Chamlarová

Jsem studentka 4. ročníku zubního lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci a ráda bych se s vámi podělila o své znalosti z oboru, které se snažím stále rozšiřovat. Psaní článků považuji za velmi důležité, protože věřím, že správné informace jsou klíčem k prevenci a optimálnímu řešení zubních problémů. Jsem také aktivní školitelkou dentální hygieny ve školách a školkách. Kromě zájmu o zubní lékařství se ráda věnuji i dalším aktivitám, mezi ně patří běhání v krásných olomouckých parcích, turistika v horách a objevování nových míst a kultur.

Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?