Photo 17692517 / Bone © Alexsmithg | Dreamstime.com
J

Jak se dá využít vlastních tkání v zubním lékařství?

Moderním trendem ve stomatologii, především v zubní implantologii, je snaha využít co možná nejvíce vlastních tkání ke zvýšení objemu, podpoře hojení a regeneraci tvrdých i měkkých tkání. Organismus se nesnažíme oklamat jako se syntetickými výrobky, ale dáme mu jeho vlastní materiály, se kterými se mu lépe staví.

Tyto metody nejsou denním chlebem každého zubního lékaře, ale pomalu se rozšiřují do praxe a vy se s nimi můžete dříve či později setkat.

S jakými metodami se v ordinaci můžete setkat a proč se používají?

  • Autologní (vlastní) kostní materiál
  • Autotransplantace zubu
  • Deriváty krevní plazmy
  • Autologní dentin (zubovina)
  • Pojivové tkáňové štěpy

Autologní kostní materiál

Vaši kost lékař využije především v rekonstrukci chrupu pomocí zubních implantátů. Tam kde je nějaký kostní defekt a implantát nelze optimálně usadit, je třeba objem kosti navýšit. Kost se získává nejčastěji z oblasti ústní dutiny, ale je možné ji také odebrat například z kyčelní kosti. Použije se jako kostní drť nebo kostní bloček.

Autotransplantace zubu

Lékař použije váš zdravý zub k zaplnění mezery po ztrátě špatného zubu. Nejčastějším příkladem je přesazení zdravé osmičky na místo zkažené šestky. Také plantace zubu.

Deriváty krevní plazmy

Krev je tekutina složená z krevní plazmy a formovaných krevních elementů (červené a bílé krvinky, krevní destičky). Krevní plazma v sobě obsahuje drahocenné látky, které podporují hojení a regeneraci. Ano, je tomu opravdu tak, u zubaře se ještě odebírá krev. Krev se ve zkumavkách vloží do odstředivého přístroje, kde se oddělí jednotlivé části. Lékař odebere požadovanou část a aplikuje ji pacientovi v podobě například membrány kryjící dosypanou kost při implantaci, nebo ji vloží do rány po vytržení zubu, aby se lépe zhojila. Možností využití derivátů krevní plazmy je nespočet.

Autologní dentin

Ano, i toto je možné. Žádný zub nepřijde nazmar. Zubovina je žlutobílá hmota podobající se kosti. Vybere se zub, například osmička schovaná v kosti, nebo jiný zub a vloží se do speciálního mlýnku. Na konci procesu lékař dostane drť zuboviny, kterou použije obdobně jako vlastní kost. 

Pojivové štěpy

Pojivový štěp je kus vaší tkáně odebíraný nejčastěji z patra, která se aplikuje do místa, kde tkáň chybí. Například, máte-li odhalené krčky, pojivovým štěpem se navýší objem dásní a krčky se zakryjí.

Toto již není hudba budoucnosti, ale stávající realita. Proto nebuďte překvapení, když vám bude lékař chtít odebrat krev či umlít zub. Naopak možnost využití vlastních tkání je pro vás velkým benefitem.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?