K

Kořenové kanálky

Kořenové kanálky jsou nezbytnou součástí zubu. Dalo by se říci, že bez nich by nebyl život. Tedy alespoň ten zubní… Proč je zdraví kořenových kanálků tak důležité a jak takový kanálek vypadá, Vám popíše následující článek.

KOŘENOVÉ KANÁLKY

Kořenové kanálky neboli zubní kanálky, jak se jim lidově říká, jsou velmi důležitou strukturou pro vývoj a život zubu. Táhnou se po celé délce kořene a spojují dřeňovou dutinu, která se nachází uvnitř korunky, s okolím. Tudy procházejí cévy, jež okysličují dřeň a přivádějí živiny, a nervy, umožňující cítit změny teploty a také bolest. Díky tomu je umožněn růst zubu, citlivost, ale i obrana proti bakteriím zubního kazu. Problém nastává při porušení stěny těchto kanálků a jejich obsahu. Zub je pak odříznut od přívodu krve a odumře.

JAK VYPADÁ KOŘENOVÝ KANÁLEK?

Člověk by řekl kanálek jako kanálek, ale to není zdaleka pravda. Každý kanálek i u jednoho člověka se liší. Rozdíly jsou v jejich průměru, tvaru, ale i v jejich počtu. Mohou se také ve svém průběhu rozdělovat nebo spojovat. Přestože existuje několik systémů, které se snaží kanálky podle společných znaků rozdělit, může se vždy objevit nějaká výjimka. Sama složitost některých systémů nám říká, že anatomie kanálků je velmi nevyzpytatelná.

 

PRŮMĚR KANÁLKŮ

Průměr kanálků se měří v desetinách až setinách milimetrů a liší se podle velikosti a stáří zubu. U velikosti je to logické, čím větší zub, tím širší kanálek. Ale co se stáří týče, jde o to, že se zvětšuje tloušťka stěny a samotný kanálek se zužuje.

 

TVAR KANÁLKŮ

Průřez jednotlivých kanálků je také různý, od kulatého přes oválný až po piškotovitý. Obvykle kopíruje průřez kořene. Může být také jiný u korunky, kde jsou kanálky širší, a u špičky kořene, kde jsou naopak nejužší.

 

POČET KANÁLKŮ

Pro ošetření u zubaře je nejdůležitější počet kanálků. Ten se však může lišit i u jednoho typu zubu. Je sice statisticky zjištěno, po kolika kanálcích by se měl lékař při ošetření dívat, ale každý člověk je originál. Hlavní je žádný kanálek nepřehlédnout. Některé zuby, jako například špičáky nebo většinou i řezáky, mají pouze jeden kanálek. A třeba stoličky mohou mít čtyři, pět i víc. Od toho se samozřejmě odvíjí i cena ošetření, která se podle počtu a jiných překážek (například piškotovitý průřez je horší než kulatý) pak rychle zvyšuje.

 

POŠKOZENÍ KANÁLKŮ

Kanálky zajišťují výživu a zásobování zubu nervovými vlákny. Je to stejné jako třeba u prstu: když ho odřízneme od přívodu krve, odumře. Zub ale, na rozdíl od prstu, neupadne. Ve dřeni jsou buňky zajišťující růst zubu a schopnost bránit se kazům a dalším poškozením. Ty v důsledku neokysličení a přerušené výživy odumírají a zub o tyto své vlastnosti přijde. Dále se přeruší nervový svazek, což je jednak provázeno bolestí, ale i necitlivostí nad místem přerušení, tedy necitlivostí vlastního zubu. Samotný zub tedy nevypadne, pořád pevně drží v kosti, ale zemře a nakonec zmizí dřeň uvnitř něj. Zůstane pouze necitlivá schránka. Takový zub bez dřeně ale navenek většinou stále vypadá jako ostatní zdravé zuby a po správném ošetření může jako ostatní zuby i ještě dlouho fungovat. Může se lišit pouze změnou odstínu své barvy, která může být pouze nepatrná či výrazná, rušící estetický dojem.

 

ZÁVĚREM O KOŘENOVÝCH KANÁLCÍCH…

Kanálky jsou sice nepatrně malá, ale přesto velmi důležitá součást každého zubu. Bez nich by zub ani nemohl vyrůst. Proto je třeba udržovat je nepoškozené a průchozí. Je potřeba vyhýbat se pokud možno zlomeninám zubu při úrazech, kazům a dodržovat správnou ústní hygienu. Zub se nám za to odmění svou odolností, pevností a i svým zdravým vzhledem. Pokud však přece jen dojde k jeho poškození, je třeba co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Odvětví zubního lékařství, které se zabývá kořenovými kanálky, se nazývá endodoncie.

MDDr. Pavel Holík

Chcete dostávat emailové novinky?