L

Léčba pomocí rovnátek

Existuje celá řada problémů s postavením zubů. Proto i ortodontická léčba a techniky jsou u každého jedince individuální. Základní zákroky jsou však u všech stejné. V tomto článku Vám přiblížíme jednotlivé postupy a nutné kroky, které Vás v průběhu léčby špatně postavených zubů čekají.

ORTODONCIE

Studiem a léčením nepravidelností chrupu a čelistních anomálií se zabývá obor ortodoncie. Ortodontista je specialista, který je schopen srovnat postavení zubů a mezičelistních vztahů. Cílem je chrup, který nečiní zdravotní ani estetické problémy.

LÉČBA POMOCÍ ROVNÁTEK

Ortodontická léčba je určena téměř každému. Již u malých dětí je možné ovlivnit růst chrupu pomocí speciálních dudlíků, které usměrňují růst prvních zubů a pomáhají k získání správných návyků – poloha jazyka, aktivace bradových a retních svalů, způsob polykání.

Asi od 6 let se začínají prořezávat druhé, stálé zuby. Jejich růst může usměrnit snímací aparátek, který může zabránit dalším problémům a předejít budoucí léčbě fixními rovnátky. Fixní, pevná rovnátka jsou určena pro nápravu větších nerovností chrupu. Vyvíjejí neustálý tlak na zuby díky napnutému drátku mezi zámečky připevněnými na jednotlivé zuby. Mohou být aplikována v každém věku.

 

  1. NÁVŠTĚVA ZUBNÍHO LÉKAŘE

Počet ortodontistů je omezený, i když díky zvýšené poptávce mírně vzrůstá. Může se tedy stát, že kvůli velkému množství pacientů bude další pacient odmítnut. Je třeba si uvědomit, že léčba rovnátky probíhá poměrně dlouho a v této době jsou nutné časté návštěvy ortodontisty. Je dobré si nechat doporučit ortodontistu od svého stomatologa, který se nachází v blízkém okolí bydliště.

Pokud bude pacient ortodontistou z důvodu vyčerpaného limitu odmítnut, může počkat, obrátit se na jiného nebo se obrátit na ortodontistu, který nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. V tomto případě je třeba mít na paměti, že se léčba o něco prodraží. Neznamená to však, že takový specialista přijímá pacienty stále.

Před samotnou léčbou rovnátky je třeba nechat si zkontrolovat chrup a zbavit ho veškerých kazů. Ortodontista se zabývá pouze nápravou postavení zubů, pravidelným kontrolám u stomatologa se pacient nevyhne.

  1. PRVNÍ NÁVŠTĚVA ORTODONTISTY

Ortodontista při první návštěvě zhodnotí stav zubů, dásní a čelistí a bude sledovat mimiku, profil obličeje a myofunkční návyky. Následně oznámí, zda je vhodné začít s léčbou či nikoli. Pokud doporučí léčbu, informuje o jejím trvání a době, kdy je vhodné s ní začít.

 

Lékař vás může odmítnout v případě, že zjistí, že se o chrup nestaráte. Perfektní hygiena při ortodontické léčbě je na prvním místě. Je vhodné navštívit dentální hygienistku, která pacientovi profesionálně vyčistí zuby a naučí ho, jak správně o chrup pečovat.

 

  1. VYŠETŘENÍ ZUBŮ

Dále provede vyšetření (anamnézu), rentgeny a stanoví cíle léčby. Panoramatický rentgen je rentgen hlavy pacienta v oblasti čelistí. Zachytí veškeré zuby, i neprořezané, včetně kořenů. Dálkový rentgen je rentgen profilu hlavy z profilu, který je nutný pro správně zhodnocení situace, potřeb a stanovení cílů léčby.

 

  1. ZHOTOVENÍ OTISKŮ NEBO 3D SCANU

Samotné otiskování nebo zhotovení 3D scanu chrupu je zcela bezbolestné.

Během otiskování se ale může někomu udělat nevolno, proto je vhodné přijít nalačno a mít vyčištěné zuby. Lékař si umíchá speciální otiskovací hmotu, kterou aplikuje do otiskovací lžíce. Tu pacientovi zavede do úst a vyčká, až hmota ztvrdne. Následně ji vyjme. Tak to probíhá jak u dolní, tak horní čelisti.

Otisky čím dál častěji nahrazuje 3D scan/rentgenový snímek, který otisky zcela nahrazuje a je pro pacienty daleko příjemnější, protože u něj nedochází k nanášení cizí látky do úst.

 

Otisky nebo 3D scan a registrace skusu jsou důležité pro výrobu maket. Slouží lékaři jako model ke komplexnímu zhodnocení stavu chrupu, stanovení správné diagnózy a způsobu léčby. Lékař názorně vidí, k jakému kontaktu zubů v horní a dolní čelisti dochází v okamžiku skousnutí. Modely také umožní studium chrupu v době, kdy pacient není v ordinaci.

 

  1. KONZULTACE

Ortodontista má nyní vše potřebné (rentgenové snímky, otisk chrupu, registraci skusu, případně i fotografie obličeje), vše prostuduje a vyhodnotí. Na konzultaci pacientovi vysvětlí, o jaký problém chrupu se jedná, navrhne konkrétní způsob léčby defektu snímacím či fixním aparátkem.

 

  1. LÉČBA

Následuje samotná léčba a kontroly.

 

UŽITÍ SNÍMACÍHO APARÁTKU

Snímatelná rovnátka jsou určena pro smíšený chrup a pro méně závažné zubní anomálie a vady. Doporučují se hlavně dětem, kterým usměrňují růst trvalého chrupu. Prořezané zuby tento způsob léčby příliš nenarovná. Používají se také k retenci výsledné léčby fixními aparátky a na úpravu estetických a funkčních nepravidelností. Skládají se z pryskyřice, drátu a šroubu. Ortodontista pacientovi vysvětlí, jak s nimi zacházet a jak o ně pečovat. Léčba tímto způsobem je dlouhodobou záležitostí, může se stát, že se jimi problém nevyřeší a ortodontista je nucen pokračovat v léčbě fixním aparátkem.

 

POUŽITÍ FIXNÍHO APARÁTKU

Tato rovnátka se aplikují na již prořezané zuby. Při prořezávání stálých zubů dochází ke zvyšování počtu zubů v ústech. Tyto zuby se tak často nevejdou do úst a dochází k městnání a vybočování. Ortodontista buď rozšíří zubní oblouk a zařadí zuby tam, kam patří, nebo může pacientovi doporučit snížení počtu zubů a některé odstranit. Často se jedná o první premorály, třenové zuby (čtyřky). Následně však je třeba nasadit fixní aparátek a zuby srovnat. Léčba fixními rovnátky trvá okolo 2 let. Rovnátka jsou přiadaptovaná k zubům a nelze je sundat. Vyvíjejí neustálý tlak na zuby, proto je léčba s nimi účinnější.

 

  1. ZAFIXOVÁNÍ SPRÁVNĚ POSTAVENÝCH ZUBŮ (RETENCE)

Po ukončení léčby a sundání rovnátek nastává období retence. Zuby mají tendenci vracet se do původní pozice. Tomu se musí zabránit. Po sundání fixních rovnátek je třeba nosit následně snímací aparátek nebo lékař může aplikovat retenční drátek na vnitřní stranu zubů, který se nosí po dobu několika let či doživotně. Kontroly probíhají po dobu několika následujících let dvakrát ročně.

 

FINANCOVÁNÍ ROVNÁTEK

Na ortodontickou léčbu přispívá pojišťovna jen zčásti. Cena záleží na mnoha faktorech. Zejména se odvíjí od typu vady, náročností léčby a druhu použitého materiálu. Snímatelná rovnátka vycházejí kolem 2000 Kč  (neviditelná rovnátka) fixní podle typu se pohybují v rozmezí od 20 000 (klasická kovová rovnátka) až 120 000 Kč   (neviditelná rovnátka).

 

 

 

MDDr. Kristýna Horáková

Chcete dostávat emailové novinky?