Photo 247289997 / Dentist Patient Dialogue © Tetiana Kitura | Dreamstime.com
L

Léčebný plán

Informovanost na prvním místě! Je frustrující odcházet ze zubní ordinace a mít zmatek v hlavě. Informací od lékaře může být opravdu mnoho. Může to být první krok k počínající nedůvěře a ta není pro optimální výsledek výhodná.

Lékař by si měl najít dostatek času na vysvětlení výsledků vyšetření, která provedl, a z nich vyplývajících možností léčby. Pacient by měl také lékaři sdělit svá přání a očekávání. Výsledek dialogu je vhodné sepsat v podobě předběžného léčebného plánu. Pacient si může doma v klidu sednout a popřemýšlet nad ním. Po vzájemné dohodě následuje sestavení definitivního léčebného plánu, který je dobré stvrdit podpisy.

Co je součástí léčebného plánu?

Léčebný plán zahrnuje seznam výkonů a jejich časovou i finanční rozvahu. Je to nenahraditelný pomocník především před zhotovením větších protetických rekonstrukcí (korunky, můstky, implantáty…). Lékař i pacient by měli být za jedno a oba by měli vědět, co se bude dít a kolik to bude stát.

Co je potřeba ke stanovení léčebného plánu?

Veškerému plánování předchází rozhovor s pacientem a komplexní vyšetření. Pacient je nejprve vyzpovídán, lékař odebere tzv. anamnézu, soubor důležitých informací o pacientovi. Ta zahrnuje prodělané i aktuální nemoci, užívané léky, alergie a mnoho dalšího. Následuje vyšetření a rentgenové snímky. Všechny tyto úkony jsou pro lékaře nesmírně důležité. Výstupní informace si lékař poskládá dohromady a po důkladné rozvaze s přihlédnutím na přání pacienta popíše možnosti ošetření.

Sestavení léčebného plánu (obecně)

  • Akutní ošetření:

Ošetření/vytržení bolavých zubů, léčba zánětů

  • Dentální hygiena:

Odstranění zubního plaku, pigmentu a kamene ze zubů, ošetření parodontálních chobotů, nácvik správné techniky čištění zubů a mezizubních prostor.

  • Chirurgické ošetření:

Vytržení zubů bez možnosti záchrany, zavedení dentálních implantátů, chirurgické zákroky pro lepší retenci snímací náhrady v ústech.

  • Konzervační ošetření:

Oprava kazů, ošetření kořenových kanálků.

  • Dentální hygiena/bělení zubů
  • Protetické ošetření:

Provizorní korunky / můstky / snímatelné náhrady, následně definitivní náhrady

  • Pravidelné kontroly a návštěvy dentální hygieny

Lékař může všechny etapy z plánu zvládnout sám nebo volí mezioborovou spolupráci se specialisty. Vystřídat se na pacientovi může pak stomatochirurg, ortodontista, parodontolog či jiný specializovaný lékař. Stomatochirurg může například provést extrakci zubů moudrosti, zavést dentální implantáty. Ortodontista zuby srovná či za pomoci různých tahů umístí do požadované polohy. Parodontolog bude léčit choroby dásní a sliznic. Jako další specialisty můžeme zmínit lékaře odborníky na ošetřování kořenových kanálků pod mikroskopem.

 

Všechny vyjmenované kroky se ušijí pacientovi na míru. Jede se dle plánu a jednotlivé kroky by mely do sebe chronologicky zapadat. Výsledek se dostaví za delší čas a je potřeba přijmout fakt, že lidský organismus nefunguje přesně podle protokolu. Je tedy potřeba trpělivost a otevřenost alternativám.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?