Photo 110263626 © Arturs Budkevics | Dreamstime.com
L

LED světlo jako způsob bělení

Úsměv je bezpochyby jedním z rysů, kterého si na obličeji všimneme na prvním místě. Není tedy s podivem, že je dnes velká část trhu se zubními přípravky zaměřená právě na bělení, což se nabízí jako dostupná možnost, jak zvýšit atraktivitu. Existuje celá řada víceméně účinných metod, od bělení pomocí peroxidu v ordinaci či doma, přes použití bělících past a značně alternativních ingrediencí jako je jedlá soda nebo banánová slupka. V posledních letech se rozšířilo bělení s využitím LED světla, o němž si teď povíme.

Princip bělení

Sklovina i dentin mají pórovitou strukturu, která do určité míry umožňuje pronikání aktivních ingrediencí, které zde katalyzují rozpad vazeb molekul způsobujících jejich zabarvení. Nejčastěji používanou látkou je peroxid vodíku v různých koncentracích. Prostředky pro domácí použití obsahují peroxid v nižších koncentracích oproti prostředkům pro použití v ordinacích, z čehož vyplývá vyšší efektivita a rychlost profesionálního bělení. Volně prodejné přípravky oproti tomu obsahují velmi malé množství peroxidu dle nařízení Statního úřadu pro kontrolu léčiv. Existují i alternativy, nejhojněji využívanou je karbamid peroxid.

Jakou roli zde hraje světlo?

V dnešní době je zastáván názor, že samotné světlo dokáže celou reakci urychlit tím, že napomáhá aktivovat rozklad molekul peroxidu (zvýšením teploty) na volné radikály, které pak aktivně působí. S tím je spojeno i určité riziko, protože zvýšení teploty uvnitř pulpy (zubní dřeně) nesmí přesáhnout 5,5 ˚C, jinak dochází k poškození zubu. Zdroje světla používané pro tyto účely ale nezvyšují teplotu natolik, aby k tomu docházelo. Někteří jedinci mohou přesto pociťovat zvýšenou senzitivitu zubů. Zdrojem tohoto světla jsou nejčastěji LED světla, ale mohou být využity i lasery, halogenové lampy a plasma lampy.

Názory na účinnost světla jako prostředek pro zefektivnění bělení jsou ale rozporuplné. Někteří vědci v jeho účinnost věří , zatímco jiní jsou přesvědčeni o účinnosti pouze některých typů světla a někteří autoři zase zpochybňují jakýkoliv efekt.1 Nutno podotknout, že LED světla testovaná ve studiích a používaná v ordinacích jsou certifikovaná a emitují světlo v přesných vlnových délkách. Naproti tomu světla pro domácí použití většinou žádné certifikace nemají a jejich účinnost je diskutabilní. Pokud používáte světlo samotné bez využití gelu, účinky, které můžete pozorovat jsou pouze výsledkem dehydratace zubu a ihned po rehydrataci se barva zubu vrací do původní, což je otázka několika dní.2

Co si z toho odnést

Samotný proces bělení je založen na účinku volných radikálů z peroxidů, přičemž nejlepších výsledků je dosaženo při použití vysokých koncentrací s ochranou přilehlých tkání (dásní). Tento proces sám o sobě dosahuje dobrých výsledků a je sporné, zda využití světla, které může způsobit zvýšenou senzibilitu, není do jisté míry zbytečné.

 

  1.     Hayward R, Osman Y, Grobler SR. A clinical study of the effectiveness of a light emitting diode system on tooth bleaching. Open Dent J. 2012;6:143-147. doi:10.2174/1874210601206010143
  2.     Kugel G, Ferreira S, Sharma S, Barker ML, Gerlach RW. Clinical trial assessing light enhancement of in-office tooth whitening. J Esthet Restor Dent. 2009;21(5):336-347. doi:10.1111/j.1708-8240.2009.00287.x

 

Soňa Chamlarová

Jsem studentka 4. ročníku zubního lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci a ráda bych se s vámi podělila o své znalosti z oboru, které se snažím stále rozšiřovat. Psaní článků považuji za velmi důležité, protože věřím, že správné informace jsou klíčem k prevenci a optimálnímu řešení zubních problémů. Jsem také aktivní školitelkou dentální hygieny ve školách a školkách. Kromě zájmu o zubní lékařství se ráda věnuji i dalším aktivitám, mezi ně patří běhání v krásných olomouckých parcích, turistika v horách a objevování nových míst a kultur.

Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?