M

Mezinárodní klasifikace nádorů

Hodnocení základních typů nádorů je obsaženo v mezinárodní klasifikaci označované jako ICD-0 (International Classification of Diseases for Oncology). Nádory se kódují podle lokalizace, mikroskopického vzhledu a se zřetelem na biologické chování nádoru.

Při kódování se používá pětimístného číselného kódu. První čtyřčíslí mezi M-8000 až M-9999 značí příslušnost do skupiny pravých nádorů a mor-fologickou charakteristiku. Číslo na pátém místě, oddělené zlomkovou čárou, vyjadřuje biologické vlastnosti kódované jednotky. Nenádorové tumori-formní a dysplastické procesy mají kód nižší než 8000.

Biologické vlastnosti (kód biologického chování novotvaru, behaviour code – páté místo číselného morfologického kódu) uvádí ICD-0 ve jmenovaném kódu takto:

-/ 0 = nádor benigní,
-/ 1 = nádor nejistého či neznámého chování,
-/ 2 = novotvary in situ,
-/ 3 = novotvary maligní, prokázané či předpokládané primární,
-/ 6 = novotvary maligní, prokázané či předpokládané sekundární, tedy metastatické,
-/ 9 = novotvary maligní, nejisto zda (v dané lokalitě) primární či metastatické.

 

Stupeň diferenciace (malignity) lze ve jmenovateli maligních nádorů označit číslem 1-4 na šestém místě číselného morfologického kódu. Tento kód, označovaný také jako kód pro histologický grading a diferenciaci, je pak ve jmenovateli dvojmístný, např.:

– / 31 = nádor maligní, vysoce (dobře) diferencovaný,
– / 32 = nádor maligní, středně (mírně) direfencovaný,
– / 33 = nádor maligní, málo (špatně, nízce) diferencovaný,
– / 39 = nádor maligní, stupeň diferenciace nelze vyjádřit.

Bližší posuzování biologických vlastností nádorů si vynutilo zavedení pojmů, jako je typing, grading, staging.

Typing (histological typing) je základní histolo-gickou typizací nádoru, na níž je založena diagnóza.
Grading je stanovení stupně diferenciace respektive dediferenciace (anaplazie) určitého nádoru.
Staging je stanovení stupně pokročilosti (anatomického rozsahu) nádorové choroby. Obecně značí zhodnocení progrese nádoru, včetně jeho velikosti, kontinuálního a diskontinuálního šíření. Pro staging byla vyvinuta komplexní klinicko-morfologická klasifikace označovaná jako TNM systém, která se doplňuje jednoduchým až třístupňovým gradingem.

Chcete dostávat emailové novinky?