N

Nádor jazyka

Nádory jazyka patří mezi nepříjemná onemocnění, která mohou pacientovi značně znepříjemnit život. Při včasném odhalení jsou však dobře léčitelná a pacient může dále plnohodnotně fungovat, především mluvit, jíst a pít. V článku se zaměříme na rizika vzniku, prevenci, diagnostiku a samotnou léčbu nádorů jazyka.

NÁDOR JAZYKA

Zhoubné nádory jazyka nejčastěji vycházejí ze sliznice a tvoří zhruba 40 % ze zhoubných nádorů v ústech. Pacienti často dlouhou dobu ignorují doprovodné příznaky a k lékaři chodí pozdě, což značně komplikuje a v některých případech až znemožňuje léčbu. Nádory jazyka se nejvíce objevují ve věkové kategorii 50–80 let. Jejich výskyt v mladším věku v poslední době stoupá. Častěji postihují muže než ženy.

PŘÍČINY VZNIKU NÁDORŮ JAZYKA

Mezi známé příčiny vzniku nádorového bujení v oblasti jazyka patří kontakt s karcinogeny, kam se řadí například alkohol nebo tabákový kouř. Dále dlouhodobé mechanické dráždění nevhodnými protézami či ostrými hranami zubů. Syfilis, ústní kandidózy, HIV nebo papilomaviry jsou infekční onemocnění, jež mohou rovněž způsobit nádorové změny stejně jako různá dlouhodobější onemocnění sliznice v ústech jako lišej, odchylky ve vývoji sliznice a leukoplakie, což je vznik bílých ploch na sliznici. Velkou roli hrají i genetické dispozice.

 

PREVENCE

Riziko vzniku nádorového bujení lze snížit kvalitní péčí o dutinu ústní a zdravým životním stylem, jež zahrnuje dostatek pohybu, minimum stresu, vyváženou stravu, eliminaci kouření a konzumace alkoholu. Při výskytu nádorového onemocnění v rodině se doporučují pravidelné preventivní prohlídky.

 

PROJEVY NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ JAZYKA

Projevy nádoru jazyka se liší v závislosti na tom, zda se jedná o zhoubný nebo nezhoubný proces. Nezhoubný útvar má tendenci nabývat na objemu, což se projeví zhoršením pohyblivosti jazyka, problémy s mluvením, polykáním a v případě, kdy nádor nabyde značné velikosti, se přidávají i potíže s dýcháním. Maligní nádor prorůstá do okolní tkáně a zakládá metastázy. Pokročilý nádor se nejčastěji projevuje jako dlouho se nehojící vřed s navalitými okraji. Nejvíce postihuje okraje jazyka, kde může delší dobu unikat pozornosti. Relativně často se vyskytuje i v zadní a přední třetině hřbetu jazyka. Zhoubné nádory jazyka se vyskytují častěji než nezhoubné. (Více k projevům nádorového onemocnění jazyka viz článek Příznaky nádorů jazyka.)

 

DIAGNOSTIKA NÁDORŮ JAZYKA

Diagnostika nádoru jazyka probíhá v několika stupních. Nejdříve lékař odebere anamnézu – bude například klást otázky typu, kdy si pacient poprvé všiml útvaru na jazyku, zda se útvar nějak měnil, na doprovodné obtíže a podobně. Potom bude následovat vyšetření dutiny ústní pohledem, případně pohmatem. Na závěr se provádějí doplňující vyšetření, z nichž nejčastější je tzv. diagnostická excize, kdy lékař odebere skalpelem vzorek tkáně. Tento vzorek je odeslán na histopatologické vyšetření. Výsledky bývají známy během týdne. Ke zpřesnění výsledků se používají počítačová tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk, počítačová emisní tomografie, vyšetření rentgenové nebo scintigrafické. Často se kombinuje několik vyšetřovacích metod zároveň.

LÉČBA NÁDORŮ JAZYKA

Volba léčebných postupů se liší v závislosti na velikosti, lokalizaci, zdravotním stavu a stáří pacienta. Existují dva základní typy terapeutických zákroků – kurativní, směřující k vyléčení pacienta, a paliativní, při němž dochází ke zmenšení objemu nádoru. Paliativní léčba se provádí u nádorů, které není možno operovat – kvůli velikosti, lokalizaci nebo špatnému stavu pacienta. Při léčbě maligních nádorů jazyka je využíváno chirurgické odstranění nádoru, radioterapie a chemoterapie. Tyto léčebné metody se mezi sebou navzájem kombinují a volí se jejich různé pořadí. Součástí operace bývá odstranění postižených podčelistních a hlubokých krčních mízních uzlin. Při odebírání podčelistních mízních uzlin se odstraňují i podčelistní a podjazykové slinné žlázy. Někdy bývá nutné vytnout část dolní čelisti.

PROGNÓZA

Návratnost choroby bývá nejčastější první rok po léčbě. K pětiletému přežití dochází pouze u třetiny léčených pacientů. Zhoubné nádory jazyka jsou jedny z nejčastějších nádorů v dutině ústní. Čím později jsou diagnostikovány, tím je jejich léčba komplikovanější a má horší následky. Pokud na sobě pozorujete některé z uvedených projevů, neváhejte navštívit svého ošetřujícího lékaře.

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?