N

Nasazení a sundání zubní náhrady

Zubní náhrada pomáhá našim ústům navrátit jejich původní funkci, a to především kousání a rozmělňování potravy. K tomu, abychom mohli náhradu spokojeně užívat, musíme mít možnost zbytky jídla a usazené bakterie z náhrady odstranit. Jak jednoduše zubní náhradu nasadit a vyjmout z úst pro její vyčištění? A jaké existují rady, tipy a triky pro její používání?

JAK NACVIČIT NASAZENÍ A SUNDÁNÍ ZUBNÍ NÁHRADY?

Řada uživatelů zubních náhrad přiznává, že nasazení či sundání zubní náhrady bylo z počátku poměrně složité. Abychom se naučili tento úkon bezpečně provést, použijeme zrcadlo. Před zrcadlem budeme trénovat správné nasazení a sundání náhrady a celý postup opakovat tak dlouho, dokud si ho plně neosvojíme a nestane se pro nás zcela automatickým. Ústa každého z nás jsou odlišná, a proto i náhrada není u nikoho stejná. Nezoufejte proto, bude-li Vám trvat nasazení či sundání náhrady déle než Vašim známým. Pokud budete mít s nasazením náhrady dlouhodobě problémy, navštivte ošetřujícího lékaře a problém mu sdělte.

NASAZENÍ ZUBNÍ NÁHRADY

Snímatelné zubní náhrady rozlišujeme na částečné a celkové. Částečné zubní náhrady drží v ústech pomocí spon na okolních zubech. Celkové zubní náhrady jsou přichyceny podtlakem ke sliznici dutiny ústní. Z toho plyne, že nasazení i sundání těchto zubních náhrad bude odlišné.

 

HORNÍ CELKOVÁ SNÍMATELNÁ ZUBNÍ NÁHRADA

Náhradu nejprve důkladně očistíme, především od fixačního krému z předchozího dne, a navlhčíme. Poté náhradu před zrcadlem uchopíme oběma rukama a stejnoměrným tlakem na pravou i levou stranu náhrady pozvolna přiložíme ke sliznici. Tento krok je důležité neuspěchat, natrénujeme si tak správný tlak, za kterého náhradu ke slinici přitlačíme. Po nasazení skousneme, polkneme a pohyby rtů a tváří se přesvědčíme, že se náhrada nachází na správném místě. Pokud náhrada nedrží správně, celý postup zopakujeme. Pokud používáte fixační krém, zkontrolujte při opětovném sundání náhrady jeho stav a umístění. Nachází-li se zubní náhrada na svém místě, vysajeme pomocí jazyka či stahem tváří vzduch a sliny zpod náhrady, aby lépe přilnula.

 

DOLNÍ CELKOVÁ SNÍMATELNÁ ZUBNÍ NÁHRADA

Postup nasazení dolní zubní náhrady je shodný s nasazením horní celkové náhrady. Pro některé uživatele je nasazení dolní zubní náhrady složitější, jelikož nedokáží při kontaktu prstů s ústy plně kontrolovat jazyk. Tento stav se vyskytuje u lidí se silným dávivým reflexem. Nejprve zubní náhradu očistíme, navlhčíme a stejnoměrným tlakem na obě strany náhrady přiložíme ke sliznici. Poté odsajeme zpod náhrady pomocí jazyka přebytečný vzduch a sliny. Pokud náhrada drží na svém místě, můžete špičkou jazyka zatlačit na hranu dolních zubů pro její ještě lepší přilnutí.

 

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ ZUBNÍ NÁHRADA

Částečnou zubní náhradu nejprve důkladně očistíme od těsnicího krému z předchozího dne a navlhčíme. Jakmile je náhrada čistá a navlhčená, uchopíme ji oběma rukama a před zrcadlem pozvolna vložíme do úst. Kontrola v zrcadle nás informuje o správnosti nasazení a pomáhá nám lépe si proces nasazení náhrady osvojit. Hlavní pozornost věnujeme sponám/háčkům a zbylým zubům, za které se musí náhrada uchytit. Po dosazení náhrady na pilíře neboli zbylé zuby, které slouží přichycení náhrady, skousneme, polkneme a pohyby rtů a tváří se přesvědčíme, že se náhrada nachází na správném místě. Pokud náhrada nedrží správně, celý postup zopakujeme. Nachází-li se zubní náhrada na svém místě, vysajeme pomocí jazyka či stahem tváří vzduch a sliny zpod náhrady, aby lépe přilnula.

 

SUNDÁNÍ ZUBNÍ NÁHRADY

 

CELKOVÁ ZUBNÍ NÁHRADA

Celkovou zubní náhradu nejlépe vyjmeme z úst pomocí přetlaku. Se zavřenými ústy nafoukneme tváře, čímž vznikne v ústech přetlak, který zapříčiní proniknutí vzduchu pod náhradu, která se v důsledku toho uvolní. Někteří uživatelé snímacích náhrad dávají přednost tlaku prstů na zadní plošky zubů směrem ven z úst nebo prostému rozpohybování náhrady pomocí neobvyklých stahů úst.

 

ČÁSTEČNÁ ZUBNÍ NÁHRADA

Při sundávání částečné zubní náhrady musíme věnovat maximální pozornost sponám a háčkům, které se mohou nešetrným zacházením snadno poškodit. Proto vždy používáme obě ruce, kterými zubní náhradu uchopíme a lehkým tahem uvolníme z jejího místa. V případě dolní zubní náhrady tahem nahoru a v případě horní zubní náhrady tahem dolů za spony.

MDDr. Jakub Šulta

Chcete dostávat emailové novinky?