Photo 186336476 © Serjlogrus | Dreamstime.com
N

Nekazivé defekty tvrdých zubních tkání

Nejčastějším problémem, se kterým se v ordinaci zubního lékaře setkáváme, je beze sporu zubní kaz a jeho důsledky. Není ale tím jediným, co nás může v souvislosti se zuby potrápit. Proto si v následujícím textu objasníme, co si představit pod pojmem nekazivé defekty tvrdých zubních tkání.

Typy defektů

Vývojové defekty zubních tkání

Vývojové defekty vznikají, pokud dojde k působení škodliviny v průběhu vývoje zubů. Může jít o genetické nebo zevní vlivy. Dle rozsahu postižení je můžeme rozdělit na odchylky počtu, tvaru a velikosti zubů a poruchy tvorby určité tkáně – tedy skloviny nebo zuboviny. 

Získané defekty zubních tkání

Vznikají na základě působení různých vlivů v průběhu života. Jejich rozvoj jsme schopni do jisté míry ovlivnit např. stravou, celkovou životosprávou, dentální hygienou a dalšími.

  • Abraze – nadměrné opotřebení (obroušení) skloviny, případně i zuboviny. Nejčastějšími příčinami abraze jsou zlozvyky (kousání tužky, okusování nehtů, nadměrné zatínání žvýkacích svalů), nevhodná technika čištění zubů (přílišný tlak, moc tvrdý kartáček, horizontální pohyby), příliš tvrdá zubní náhrada, která bude obrušovat zub v protější čelisti. Jako prevenci můžeme v první řadě doporučit úpravu návyků. Dále je možné zhotovit pacientovi chránič zubů, tzv. nightguard, který bude brousit místo své vlastní skloviny, vysvětlit vhodnou techniku čištění zubů. Je tedy nutné zjistit, proč dochází k abrazi u konkrétního pacienta a „ušít“ mu prevenci na míru.
  • Klínovité defekty – jde o druh abrazivních defektů. Vznikají mechanickým obrušováním skloviny v oblasti krčku zubu. Mohou vznikat při horizontální technice čištění zubů nebo i jiných technikách při používání tvrdého kartáčku. Dále k nim může dojít vlivem vylámání skloviny v oblasti krčku u zubů, které dlouhodobě trpí přílišným zatížením (typicky noční zatínání zubů, zatínání čelisti při zvedání břemen). 
  • Eroze – naleptání skloviny kyselinami bez vlivu bakterií. Může jít o kyseliny obsažené v žaludeční šťávě. Eroze působí u pacientů s refluxem, s bulimií nebo u těhotných, u kterých jsou častější nevolnosti. Bezprostředně po zvracení doporučujeme jen vypláchnout ústa vodou a zuby si vyčistit až po cca 30 minutách, kdy sliny vyrovnají pH. V případě čištění zubů v okamžiku, kdy je v puse ještě kyselo, by mohlo dojít ke vzniku abrazivně-erozivních defektů. U bulimiček je nutné vyléčit příčinu, protože pokud nebude vyřešená porucha příjmu potravy, zuby stejně jako zbytek organismu budou chátrat.

Naleptat sklovinu mohou i kyseliny, které přijímáme potravou. Nachází se především v ovoci (citrusy, jablka) a v různých nápojích (džusy, víno, Coca-Cola). Zda vzniknou eroze záleží na frekvenci příjmu, množství a pH kyselin, schopnosti slin kyselost vyrovnat. Pacienty poučíme o nutnosti změny stravovacích návyků. Pokud nejsou schopní si např. Coca-Colu odpustit úplně, je lepší, když vypijí určité množství najednou (třeba při jídle) než když budou po locích upíjet v průběhu celého dne.

Závěrem

Jak vidíte, nekazivé defekty vznikají z rozličných příčin a každému musíme předcházet odpovídajícím způsobem. Když už ale nastane chyba a některý se nám na zubech rozvine, měla by nastoupit péče zubaře, který zuby ošetří. Tím nás vrátí na startovní čáru a my se o zuby můžeme začít pořádně starat s čistým štítem. 

Barbora Ployerová

Jsem studentkou 4. ročníku zubního lékařství v Praze. Do projektu Nechci kazy jsem se přihlásila, protože se domnívám, že prevence je naprosto zásadním pilířem moderní stomatologie a nejlepší je, pokud se nám podaří vzniku kazu úplně předejít. Také se mi líbí, že si nacvičím komunikaci s budoucími nejmladšími pacienty. Nějaké zkušenosti jsem už nabrala na půlroční stáži ve švédském Stockholmu. Volný čas nejradši trávím na horách s krosnou na zádech. 
Chcete dostávat emailové novinky?