O

Odontogenní nádory

Nádory dentálního původu tvoří zvláštní skupinu novotvarů, které se odvozují z primární dentální epitelové lišty. Mohou vznikat jak z ektodermální, tak z mezodermální části zubního zárodku nebo mohou obsahovat elementy obou zárodečných listů.

KLASIFIKACE, KTERÁ MÁ ZA ZÁKLAD EMBRYONÁLNÍ HLEDISKO

  • nádory čistě ektodermální – epitelové,
  • nádory čistě mezodermální – mezenchymové,
  • nádory smíšené, ektomezodermální neboli epitelo-mezenchymové.

AMELOBLASTOM

(synonyma adamantinom, multikulární kystom, adamantoblastom) Epitelový nádor, který pochází z epitelu sklovinného orgánu normálního nebo přespočetného zubu, nebo z epitelových zbytků Hertwigovy pochvy. Nejčastěji se vyskytuje ve středním věku, byl však pozorován i ve věku kojeneckém a dětském a ve stáří. Obvykle se rozlišují dvě formy ameloblastomu – solidní a cystická. Cystická forma se vyskytuje častěji a je buď monocystická, nebo polycystická.

Nádor se obvykle nalézá v dolní čelisti, v krajině úhlu. Roste velmi dlouho bez zjevných příznaků uvnitř kosti, vydouvá ji, šíří se do větve čelisti. Do měkkých tkání nevrůstá, nemetastazuje, po neúplném odstranění recidivuje. Zcela ojediněle maligně degeneruje.

 

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

Je třeba odlišit bezzubou folikulární cystu, centrální obrovskobuněčný granulom a odontogenní fibrosarkom.

 

LÉČBA

Chirurgická, solidní formy se exstirpují s neporušeným pouzdrem, u ostatních forem se čelist vždy resekuje. U maligně degenerovaných ameloblastomu se chirurgický výkon doplňuje radioterapií a podávají se cytostatika.

 

ADENOMATOIDNÍ ODONTOGENNÍ NÁDOR

Klinicky se projevuje pomalým, nebolestivým růstem, je dobře ohraničený, zapouzdřený, ponejvíce se lokalizuje v oblasti horních řezáků. Na skiagramu se podobá cystě, v níž jsou přítomny jemné kalcifikace.

 

KALCIFIKUJÍCÍ EPITELOVÝ ODONTOGENNÍ NÁDOR

Roste v oblasti molárů a premolárů, častěji v čelisti dolní, jeho existence bývá spojena s neprořezaným zubem. Roste pomalu, bez průvodních symptomů, patrná je až deformace čelisti způsobená difuzním nebo ohraničeným otokem. V rentgenogramu je pro nádor příznačná radioopacita v cystickém projasnění.

 

KALCIFIKUJÍCÍ ODONTOGENNÍ CYSTA

Projevuje se jako pomalu se zvětšující, nebolestivý otok čelisti. Nádor se vyskytuje v různém věku, v čelisti horní i dolní, často se šíří do měkkých tkání. Na rentgenovém snímku je patrné cystické projasnění s převládajícími skvrnitými kalcifikacemi.

 

ODONTOGENNÍ FIBROM, ODONTOGENNÍ MYXOFIBROM A CEMENTOMY

Jsou velmi vzácné, odvozují se od mezodermální části zubního zárodku, zubní papily a nezralých periodontálních tkání. Jsou uloženy v centru kosti, odstraňují se chirurgicky.

 

AMELOBLASTICKÝ FIBROM

Převážně se vyskytuje v dětském věku, v dolní čelisti. Roste centrálně v kosti, expanzivně, takže kortikalis často zcela vymizí. Na skiagramu se jeví jako ostře ohraničené projasnění, které se podobá cystě, kořeny zubů bývají od sebe značně odtlačené.

 

LÉČBA

Chirurgická, záleží v exstirpaci nádoru, recidivy se doporučuje řešit resekcí čelisti.

AMELOBLASTICKÝ FIBROODONTOM

V klinickém i RTG se obraze podobá ameloblastickému fibromu, léčí se stejným způsobem.

 

AMELOBLASTICKÝ FIBROSARKOM

Připomíná klinicky zubní cystu, způsobuje ztenčení a vyklenutí stěn čelisti a dislokaci jednotlivých zubů. Maligní charakter nádoru se projevuje rychlejším růstem a v rentgenovém obraze se objeví resorpce kořenů zubů v podobě šikmého seříznutí.

 

LÉČBA

Chirurgická, záleží v částečné resekci čelisti.

 

AMELOBLASTICKÝ ODONTOM

Má schopnost proti měkkému odontomu vytvářet také sklovinu, dentin a cement nebo malé zoubky. Roste rychle a může vést i k destrukci kostí. V rentgenovém obraze je patrné projasnění podobné cystě, v němž mnohdy bývají nepravidelné syté stíny tvrdých substancí.

 

LÉČBA

Chirurgická, řídí se histologickým složením nádoru.

 

KOMPLEXNÍ ODONTOM

Vyskytuje se v obou čelistech. Má vazivové pouzdro, zvětšuje se rovnoměrně s růstem organizmu, způsobuje retenci zubů. Na skiagramu se jeví jako různě velký, ovoidní a dobře ohraničený útvar. Nádor se vybavuje i s pouzdrem.

 

SLOŽENÝ ODONTOM

Od komplexního odontomu se liší jenom vyšším stupněm diferenciace. Skládá se ze všech tvrdých zubních tkání nebo z malých zoubků. Je-li spojen s korunkou zubu, nazývá se odontom koronární, je-li spojen s kořenem zubu, odontom radikulární. Nádor má vazivové pouzdro.

 

LÉČBA

Exstirpace nádoru i s pouzdrem. Odontomy nejsou z patologicko-anatomického hlediska pravými nádory (nemají pro tumor typický neomezený růst), ale hamartomy. Jejich růst se zastavuje s ukončením dentice.

Chcete dostávat emailové novinky?