P

Příznaky nádorů jazyka

Zhoubné nádory jazyka zaujímají téměř polovinu zhoubných nádorů v dutině ústní. Jejich výskyt je spojen s řadou příznaků, které se mohou vyskytovat buď jednotlivě, nebo častěji se jich projevuje několik zároveň. Protože tyto nádory tvoří vysoké procento ústních malignit, projevům s nimi spojených bude věnován samostatný článek.

VÝSKYT NÁDORŮ JAZYKA

Nádory jazyka se nejvíce objevují ve věkové kategorii 50–80 let. Jejich výskyt v mladším věku v poslední době stoupá. Častěji postihují muže než ženy. Pokud má pacient v rodině nádorové onemocnění, je na místě zvýšená obezřetnost.

PROJEVY NEZHOUBNÝCH NÁDORŮ JAZYKA

Projevy nádorů jazyka se liší v závislosti na tom, zda se jedná o zhoubný nebo nezhoubný proces. Nezhoubný neboli benigní útvar má tendenci nabývat na objemu, což se projeví zhoršením pohyblivosti jazyka, problémy s mluvením, polykáním a v případě, kdy nádor nabyde značné velikosti, se přidávají i potíže s dýcháním. Slizniční kryt nebývá v případě nezhoubného procesu narušen. Při větší velikosti tumoru dochází až k deformaci tvaru jazyka. Pokud je útvar lokalizován u kořene jazyka, má pacient pocit „knedlíku“ v krku. Okrskové mízní uzliny nebývají postiženy metastázami.

Nezhoubné nádory jazyka rostou pomalu, v rámci měsíců až let. To, že jsou označeny za nezhoubné, ještě neznamená, že nemohou pacienta ohrožovat na životě. Pokud pacient dlouhodobě zanedbává doprovodné projevy a dostaví se k lékaři pozdě, snižuje tím svoji šanci na uzdravení.

 

PROJEVY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ JAZYKA

Maligní neboli zhoubný nádor prorůstá do okolní tkáně a zakládá metastázy. Roste rychle, projevy začíná pacient pozorovat již v rámci týdnů nebo měsíců od počátku nádorového bujení. Klinické projevy jsou závislé na tom, zda se jedná o počínající nebo pokročilý proces. Počínající zhoubný tumor mívá diskrétnější podobu – jedná se o změnu barvy nebo struktury sliznice. Počínající nádor se může projevovat jako bílá nebo červená skvrna, povrchové narušení sliznice nebo jako mělký vřed, který nebolí či jen lehce pálí. Okolí útvaru nebývá výrazněji změněno.

Pokročilý nádor se nejčastěji projevuje jako dlouho se nehojící vřed s navalitými okraji. Bývá doprovázen povlakem jazyka, omezenou pohyblivostí a bolestivostí, která se zvyšuje při polykání. Nejvíce postihuje okraje jazyka, kde může delší dobu unikat pozornosti. Okolí vředu bývá zarudlé nebo bělavé. Relativně často se vyskytuje i v zadní a přední třetině jazyka. U desetiny pacientů se tumor v této lokalizaci prvně projeví metastazováním do okrskových mízních uzlin. Zhoubné nádory jazyka se vyskytují častěji než nezhoubné.

 

METASTAZOVÁNÍ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ JAZYKA

Metastázy jsou druhotná ložiska, v tomto případě nádorové tkáně, jež vznikla odtržením od nádoru a lymfou nebo krví jsou dopravena do jiného místa v těle. Zhoubné nádory jazyka se šíří zpravidla lymfatickou cestou, proto bývají postiženy okrskové mízní uzliny – hluboké krční, podčelistní a podbradové. Postižení uzlin bývá častěji jednostranné. Metastatické uzliny jsou nejdříve tuhé, mírně zvětšené a pohyblivé proti okolí. Při pokročilejším procesu v uzlině dochází ke vzniku dutiny vyplněné hnisem. Hnis se postupně provalí na povrch píštělí a kůže nad uzlinou se začíná rozpadat. Mízní uzliny postižené nádorovým procesem se odstraňují při operaci prvotního nádoru. Lymfatické uzliny ale mohou být zvětšené i při jiném než nádorovém postižení, proto pokud na sobě pacient nepozoruje projevy v ústech, není nutné dělat ukvapené závěry. Mízní uzliny se totiž zvětšují i při zánětlivém postižení uzlin ať už bakteriálního, virového nebo parazitárního původu. V drtivé většině případů je nutné léčit dané choroby antibiotiky nebo antituberkulotiky. Proto ani v tomto případě není dobré zbytečně otálet s návštěvou lékaře.

Pokud pacient s podezřením na nádorové onemocnění jazyka navštíví svého ošetřujícího lékaře, bude jej čekat vyšetření a v případě potvrzení diagnózy i adekvátní léčba. Čím dříve je nádor zachycen a léčen, tím je větší šance na přežití.

 

 

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?