Photo 101116981 © Korn Vitthayanukarun | Dreamstime.com
P

První pomoc při úrazu zubu

Zlomenina zubu je běžná zubní nehoda, ke které může dojít v důsledku zranění, zubního kazu nebo úrazu. Zlomenina zubu může mít různé podoby, od jednoduché praskliny na povrchu až po složitější a závažnější zlomeninu, která postihuje celý zub. V tomto článku se budeme zabývat tím, co dělat při poranění zubu, aby mohl co nejdéle plnit svou funkci v ústech.

Co dělat při odštípnutí části zubu

V případě menší zlomeniny zubu, jako je malá prasklina na povrchu nebo odlomení části zubu, lékař postižené místo vyhladí, aplikuje léčební vložku a zub ochrání zubní výplní. V závažnějších případech, kdy zlomenina zasahuje do zubní dřeně, může být nutné vyčistit kořenový kanálek. Zubní lékař odstraní poškozenou zubní dřeň, která by se později s vysokou pravděpodobností zanítila. V případě úrazu byste měli do dvou hodin navštívit jakéhokoli zubaře.

Co dělat při velké zlomenině zubu

Pokud dojde ke zlomenině zubu, je důležité okamžitě vyhledat stomatologickou pomoc. Ponechání zlomeniny bez ošetření může vést k závažnějším komplikacím, jako je infekce, absces nebo další poškození okolních zubů a dásní. 

Zub nebo úlomky zubu dáme do sáčku. Pro udržení vlhkého prostředí o fyziologické hodnotě pH do sáčku napliveme. Varianty jako voda nebo mléko nejsou tak vhodné, protože jejich kyselost (pH) jednoduše řečeno neodpovídá pH slin v lidském těle. Pokud se zub zlomil v podélném směru, je velmi pravděpodobné, že takový zub již nelze zachránit a lékař jej bude muset extrahovat.

Co dělat při vyražení celého zubu

Zub, který byl vyražen při nehodě a zůstal neporušený, může být reimplantován a sloužit další řadu let, pokud jsou dodrženy zásady uvedené v předchozím odstavci. Na povrchu kořene zubu se stále nacházejí živé buňky, které jsou potřebné k vložení zubu zpět do zubního lůžka. Postupujeme stejně jako při odlomení menší či větší části zubu, kdy plivneme do sáčku a část zubu do něj vložíme.

Co byste si o zlomeninách zubů měli zapamatovat?

Lze říci, že zlomenina zubu je běžná zubní nehoda, která může mít různou intenzitu od drobné povrchové praskliny až po závažnou zlomeninu, která postihuje celý zub. Léčba zlomeniny zubu závisí na rozsahu a umístění zlomeniny a může zahrnovat vyhlazení postiženého místa, výplň nebo korunku zubu, ošetření kořenových kanálků nebo extrakci. Pro zajištění nejlepšího výsledku a prevenci dalších komplikací je nezbytná okamžitá péče zubního lékaře.

Patrik Habán

„Pokud to nedokážete vysvětlit jednoduše, nerozumíte tomu dostatečně dobře.“ – Albert Einstein. Jako student zubního lékařství v Brně chci podávat informace ze světa stomatologie jednoduchým způsobem, který pochopí každý.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?