R

Radioterapie a péče o dutinu ústní

Nádorová onemocnění postihují velkou část populace. Jednou z možností léčby některých typů těchto chorob je radioterapie, která má celou řadu dopadů na zdraví dutiny ústní. Onkologičtí pacienti, podstupující radiační léčbu, by měli více dbát na zubní hygienu a prevenci

RADIOTERAPIE A DUTINA ÚSTNÍ

Dutina ústní může reagovat na radioterapii mnoha způsoby. Nejčastěji dochází ke snížené tvorbě sliny, vzniku tzv. radiačního kazu a změnám na závěsném aparátu zubů. Vlivem sníženého prokrvení tkání se zhoršuje hojení. Žvýkací svaly mohou reagovat na ozařování zvýšenou ztuhlostí, což má za následek sníženou schopnost pacientů otevřít ústa. Může dojít k odumření buněk čelistních kostí. U malých dětí může dojít k odchylkám od vývoje zubních zárodků.

NÁVŠTĚVA ZUBNÍHO LÉKAŘE JE NEZBYTNÁ

Pokud je pacient seznámen s tím, že bude muset podstoupit radiační léčbu, měl by to oznámit svému ošetřujícímu zubnímu lékaři. Ten se zaměří na prevenci radiačního kazu a jiných komplikací v dutině ústní, spojených s ozařováním. Provede pacientovi speciální vyšetření před terapií ozařováním, jehož součástí je mimo jiné zhotovení rentgenového snímku zubů, pokud nebyl pořízen před nedávnou dobou. Dále se zaměří na stav závěsného aparátu zubů. Protože se vlivem radiační léčby zpravidla zhoršuje celkový stav dutiny ústní, musí být ošetření pacienta před zahájením radioterapie více radikální. To znamená, že pokud má například pacient v ústech zub s nejistou prognózou (například postižený zánětem zubní dřeně), lékař se v tomto případě spíše přikloní k vytržení než k ošetření jiným způsobem.

Součástí přípravy pacienta na radiační léčbu bývá i zhotovení individuálních nosičů fluoridového gelu a hygienická instruktáž, pokud pacient nemá osvojenou správnou péči o dutinu ústní. Po zahájení radioterapie si lékař zve pacienta na kontroly v až měsíčních intervalech, aby bylo možno včas zachytit komplikace ozařování v dutině ústní. V případě potřeby zahájí praktický zubní lékař mezioborovou spolupráci například s parodontologem, orálním chirurgem, dětským zubním lékařem a jinými specialisty.

 

APLIKACE FLUORIDOVÉHO GELU

Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku zubního kazu během léčby ozařováním je nutno kromě udržování výborné hygieny aplikovat na zuby speciální fluoridový gel. Fluoridy pomáhají zpevňovat sklovinu a snižují nebezpečí vzniku zubního kazu. Lékař určí schéma aplikace fluoridového gelu. U malých dětí existuje riziko vzniku fluorózy, kterému zubař přizpůsobuje dávkování. Fluoridový gel se nejčastěji aplikuje po dobu pěti minut před spaním. Po sundání nosičů pacient nevyplachuje, nejí a nepije minimálně půl hodiny (ale nejlépe celou noc).

 

NÁHRADA SLINY POMOCÍ UMĚLÉ SLINY

Ozařovaní pacienti často trpí snížením produkce sliny, což bývá spojeno s vyšší kazivostí zubů, nepříjemným pocitem v ústech a obtížnějším polykáním. Řešením suchosti v ústech je takzvaná substituce sliny. Provádí se mnoha způsoby. Popíjením roztoků bez cukru, výplachy roztokem jedlé sody a soli, konzumací minerálek podporujících tvorbu sliny nebo aplikací preparátu umělé sliny. Formu substituce sliny určí ošetřující zubní lékař. Zvýšení produkce sliny je možné docílit i žvýkáním žvýkaček (bez cukru), pokud pacient netrpí na ztuhlost žvýkacích svalů.

 

PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ PO RADIOTERAPII

Po ukončení radioterapie nelze přestat provádět preventivní a léčebná opatření, protože rizika vzniku komplikací ozařovací léčby trvají i po jejím skončení. Je nutno i nadále dodržovat zvýšenou hygienu dutiny ústní, aplikovat fluoridový gel a provádět substituci sliny, pouze se sníží četnost návštěv zubního lékaře na šest kontrol za rok. Přestože má radiační léčba četná rizika jak pro dutinu ústní, tak pro celý organizmus, stále zůstává jedním z hlavních léčebných postupů v boji proti některým nádorům. Dobrou spoluprací se stomatologem lze některé nepříznivé dopady na dutinu ústní eliminovat.

 

 

 

 

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?