R

Rakovina dásní

Rakovina dásní je poměrně vzácné onemocnění. Zvláštní skupinu těchto nádorů tvoří ty, které se nacházejí v oblasti za posledními stoličkami. Lepší prognózu z těchto dvou typů onemocnění mají tumory dásní.

RAKOVINA DÁSNÍ

Mezi dosud známé původce změn v chování buněk patří například kouření, alkohol (především tvrdý), různé chemikálie, nevhodné stravovací návyky, nezdravý životní styl, infekce, mechanické dráždění a jiné.

Rakovina dásní může souviset s nevhodnými protetickými náhradami. Pokud nosíte zubní protézu, která Vám způsobuje otlaky, navštivte svého zubního lékaře. Ten náhradu vhodně upraví. Ostré hrany zubů, které dlouhodobě poškozují přilehlé tkáně, se rovněž řadí do rizikových faktorů. Při některých ortodontických vadách dochází k tomu, že se zuby zakusují do okolních měkkých tkání místo toho, aby měly kontakt se zubem protější čelisti. To může jakožto mechanické dráždění rovněž vést k rakovinnému bujení. Každodenní používání ústních vod s obsahem alkoholu není úplně bez rizika, proto jej nelze doporučit. Lepší je vyplachovat si ústa pouze ústní vodou bez alkoholu.

Zpravidla dochází ke spolupůsobení několika činitelů zároveň. Jejich účinky se mohou sčítat i násobit. U nádorových onemocnění hrají velkou roli vrozené předpoklady. To znamená, že u některých jedinců stačí méně rizikových faktorů a jejich kratší působení k tomu, aby proběhla nádorová přeměna buněk.

VÝSKYT RAKOVINY DÁSNÍ

Zhoubné nádory dásně a oblasti za stoličkami tvoří maximálně 10 % všech zhoubných nádorů dutiny ústní. Rakovina dásní se nejčastěji vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let. Muži bývají touto chorobou postiženi více než ženy, ale poslední dobou byl u žen zaznamenán nárůst, co se výskytu karcinomu dásní týče. V dutině ústní existují místa na dásni, kde se rakovina objevuje častěji než jinde. Jsou to oblasti kolem dolních třenových zubů a stoliček. Na horní čelist připadá jen 30 % těchto karcinomů.

PROJEVY KARCINOMU DÁSNÍ

Karcinom dásní se projevuje jako vřed nebo dlouhodobé narušení povrchu dásní bez přídavných symptomů. Může mít také podobu zarudlé plochy nebo vystouplého útvaru s hladkým, rozbrázděným nebo bradavičnatým povrchem. Časem se může tento útvar začít vředovitě rozpadat, což je doprovázeno silným zápachem z úst. Projevům maligního tumoru dásní může předcházet vytržení zubu, po kterém se nehojí zubní lůžko. Pokud již nějakou dobu nosíte snímatelnou nebo celkovou zubní náhradu, která najednou začíná padat, na vině může být rovněž karcinom dásně. Tím, jak nádor zvětšuje svůj objem, zvedá část náhrady přiléhající na sliznici.

 

KDE SE PROJEVUJE NEJČASTĚJI?

Rakovina dásní při delším průběhu postihuje okolní tkáně. V horní čelisti zasahuje čelistní dutiny, tvrdé patro a sliznici tváří a rtu. V oblasti dolní čelisti se nádory dásně rozšiřují na jazyk, ret, ústní spodinu a na kostní trámčinu. Zhoubné nádory v oblasti za posledními stoličkami se na okolní tkáně šíří snadněji než karcinomy dásní. Navíc unikají pozornosti delší dobu, protože jsou vinou polohy hůře viditelné. Bývají doprovázeny potížemi s polykáním, což bývá často mylně připisováno onemocnění zubů nebo hltanu. Metastázy se šíří do podčelistních a hlubokých krčních uzlin.

 

DIAGNOSTIKA RAKOVINY DÁSNÍ

V případě rakoviny dásní se nejprve postižené místo prozkoumá klinicky – pohledem, případně pohmatem. Následuje bioptické vyšetření, při kterém se vyřízne kus podezřelé tkáně a pošle se na histopatologické vyšetření. Diagnóza bývá v některých případech stanovena pozdě, protože karcinom dásní se může podobat zánětlivému onemocnění.

LÉČBA RAKOVINY DÁSNÍ

Terapie maligního tumoru dásní je převážně chirurgická. Vzhledem k často pozdní diagnostice onemocnění bývá nutné operovat i přilehlé tkáně, na které se již onemocnění rozšířilo a pacient navíc absolvuje ozařování. Pozdní stádia rakoviny dásní bývají obtížně léčitelné.

K ČEMU SE POUŽÍVÁ OBTURÁTOR?

Pokud nádory zasahují do oblasti tvrdého patra, bývá nutné zhotovit takzvaný obturátor, což je protetická pomůcka, která uzavírá otvor vzniklý v tomto případě při operaci nádoru. Zamezuje tak spojení dutiny ústní s dutinou nosní, případně čelistní, což by vedlo k nesnázím při jídle, pití a mluvení. Obturátor má i význam preventivní, protože kvůli zadržování nečistot a bakterií by v čelistní a nosní dutině vznikaly časté záněty.

PROGNÓZA

Polovina pacientů s rakovinou dásní se dožívá více než pět let od léčby této choroby. U karcinomu v oblasti za stoličkami je pětileté přežití jen u čtvrtiny nemocných.

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?