R

Rakovina dutiny ústní

Rakovina je označení pro karcinom, což je zhoubný nádor vycházející ze sliznice nebo z kůže. V ústech existují lokalizace, kde je výskyt tohoto onemocnění častější a více nebezpečný než na jiných místech.

CO JE RAKOVINA?

Rakovina je laické označení pro nádor. V lékařské terminologii má však rakovina své pevné místo a označuje karcinom, což je zhoubný nádor. Nádory obecně rozdělujeme na zhoubné a nezhoubné. Zhoubné nádory častokrát rostou agresivně, prorůstají do okolních tkání a zakládají druhotná nádorová ložiska neboli metastázy, které jsou hlavní příčinou úmrtí na nádorové onemocnění.

PŘÍČINY VZNIKU RAKOVINY V ÚSTECH

Doposud nebyly odhaleny všechny příčiny vzniku nádorového bujení. Mezi známé původce změn v chování buněk patří například kouření, alkohol (především tvrdý), různé chemikálie, nevhodné stravovací návyky, nezdravý životní styl, infekce, mechanické dráždění a jiné. Co se týče mechanického dráždění, není radno zanedbávat nevyhovující protetické náhrady, které způsobují otlaky. Ostré hrany zubů dlouhodobě poškozující přilehlé tkáně se rovněž řadí k rizikovým faktorům. Ultrafialové záření se podílí na vzniku karcinomu rtu. Zpravidla dochází ke spolupůsobení několika faktorů zároveň. U nádorových onemocnění hrají velkou roli vrozené předpoklady. To znamená, že u některých jedinců stačí méně rizikových faktorů a jejich kratší působení k tomu, aby proběhla nádorová přeměna buněk.

 

NEJČASTĚJŠÍ LOKALIZACE RAKOVINY DUTINY ÚSTNÍ

U rakoviny v oblasti úst existují místa, kde se tato choroba vyskytuje častěji než jinde.

  • V případě rakoviny rtu je to až z 95 % dolní ret, postižena bývá nejvíce střední třetina.
  • Rakovina jazyka bývá ze 75 % lokalizována na těle tohoto orgánu, kořen jazyka bývá postižen méně často.
  • Zhoubné nádory ústní spodiny patří mezi nejagresivnější nádory v oblasti hlavy a krku. Nejvíce jsou umístěny v oblasti přední třetiny ústního dna.
  • 6 % karcinomů dutiny ústní je na tvářové sliznici, spíše v její zadní třetině.
  • Ústní patro, které se dělí na tvrdé a měkké, bývá ze 75 % postiženo v jeho měkké části.
  • Karcinom se vyskytuje i na dásni, častěji je zasažena dáseň dolní čelisti.

 

NEBEZPEČNÁ MÍSTA VÝSKYTU RAKOVINY V ÚSTECH

V určitých částech úst bývá průběh rakoviny agresivnější a závažnější. Které to jsou? Horní ret a retní koutky, kořen jazyka, spodina ústní a oblast za dolními stoličkami. Uvedená místa jsou buď bohatě lymfaticky zásobena, proto odsud může nádor snadno zakládat metastázy, nebo zde může rakovina snadno prorůstat do okolní tkáně. Při rakovině ústního patra bývají průvodní příznaky často nepřiměřeně mírné a pacienti přicházejí na vyšetření k lékaři pozdě.

 

PŘÍZNAKY RAKOVINY ÚST

Zhoubný nádor prorůstá do okolní tkáně a zakládá metastázy. Počínající nádor mívá podobu změněné sliznice, ať již jako skvrna, povrchové narušení, nebo drobný vřed. Symptomy bývají buď nebolestivé, nebo jen lehce pálí. Pokročilý nádor se nejčastěji projevuje jako dlouho se nehojící vřed s navalitými okraji. Může být doprovázen bolestí. Doprovodné příznaky závisí na umístění a velikosti nádoru. Od problémů s mluvením, polykáním a v případě, kdy nádor nabyde značné velikosti, se přidávají i potíže s dýcháním. U pokročilých nádorů dochází k rozpadu jejich povrchu, což bývá doprovázeno silným zápachem z úst.

 

DIAGNOSTIKA RAKOVINY DUTINY ÚSTNÍ

Pokud delší dobu pociťujete bolest v ústech, máte potíže s polykáním, mluvením, dýcháním nebo vnímáte nehojící se změnu kůže či sliznice, nebojte se navštívit lékaře. V případě, kdy nebude zajištění a odstranění příčiny obtíží v jeho kompetenci, odešle Vás na specializované pracoviště – otorinolaryngologii (ušní, nosní, krční), ústní a čelistní chirurgii nebo onkologii. Zde se již provádí specializovaná vyšetření, ať už invazivní, nebo neinvazivní – například magnetická rezonance, počítačová tomografie, prostý rentgenový snímek, pozitronová emisní tomografie (PET/CT), scintigrafické vyšetření, ultrazvuk a biopsie.

 

LÉČBA RAKOVINY DUTINY ÚSTNÍ

Léčba zhoubných nádorů v dutině ústní je komplexní a dlouhodobá záležitost. Volba optimální terapie rakoviny je závislá na velikosti, umístění a vlastnostech rakovinných buněk. Existují dva základní typy terapeutických zákroků – kurativní, směřující k vyléčení pacienta, a paliativní, při němž dochází ke zmenšení objemu nádoru. Paliativní léčba se provádí u nádorů, které není možno operovat – kvůli velikosti, lokalizaci nebo špatnému stavu pacienta. Při léčbě rakoviny v ústech je využíváno chirurgické odstranění nádoru, radioterapie a chemoterapie. Tyto léčebné metody se mezi sebou navzájem kombinují a volí se jejich různé pořadí. Včasná diagnostika má stěžejní význam v léčbě nádorových onemocnění. Pokud se nádor podaří zjistit brzy, výrazně se tím zvyšuje šance nemocného na přežití a je snížena pravděpodobnost výskytu komplikací jak nádorového onemocnění, tak jeho léčby, protože je často možné zvolit méně radikální terapii.

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?