R

Rakovina mandlí a hltanu

Hltan spojuje cesty dýchací s trávicím traktem a jako takový je vystaven řadě vnějších vlivů. Prochází jím vzduch do plic, potrava do žaludku a během dne musí čelit spoustě nástrah, jakými jsou tabákový kouř nebo alkohol. V hltanu se také vyskytují mandle, které zachytávají viry a bakterie přicházející do organizmu.

PŘÍČINY RAKOVINY MANDLÍ A HLTANU

Mezi známé příčiny vzniku rakoviny hltanu a mandlí patří kontakt s karcinogeny, kam se řadí například alkohol nebo tabákový kouř. Dále chronické záněty a různá infekční onemocnění (například syfilis, ústní kandidózy, HIV, papilomaviry nebo infekční mononukleóza), jež mohou rovněž způsobit nádorové změny stejně jako různá dlouhodobější onemocnění sliznice, odchylky ve vývoji sliznice a leukoplakie, což je vznik bílých ploch na sliznici. Zpravidla dochází ke spolupůsobení několika činitelů zároveň. Jejich účinky se mohou sčítat i násobit. U nádorových onemocnění hrají velkou roli vrozené předpoklady. To znamená, že u některých jedinců stačí méně rizikových faktorů a jejich kratší působení k tomu, aby proběhla nádorová přeměna buněk.

VÝSKYT RAKOVINY MANDLÍ A HLTANU

V oboru ušního, nosního a krčního lékařství představuje rakovina hltanu a mandlí druhou nejčastější lokalizaci tohoto onemocnění, přičemž nejvíce je rakovinou zasažen hltan. Muže rakovina hltanu postihuje několikrát častěji než ženy, četnost zastoupení se mění v závislosti na umístění – rakovinou horní části hltanu onemocní muži třikrát více než ženy, ústní části sedmkrát a karcinom spodní části hltanu postihuje muže až dvanáctkrát více než ženy. Nově je zhoubný nádor hltanu diagnostikován u asi tří osob ze sta tisíc za rok a jeho výskyt neustále stoupá. Nejvíce ohrožená je věková skupina mezi padesáti a sedmdesáti lety.

 

PŘÍZNAKY RAKOVINY MANDLÍ A HLTANU

Příznaky rakoviny mandlí a hltanu závisí na lokalizaci a rozsahu nemoci. Jinak se bude projevovat nádor hrdla hltanu, což je vstup do hltanu z dutiny ústní, než například nádor nosní části hltanu. U nádorového postižení jazykové mandle může docházet k problémům s polykáním, mluvením a vnímáním chuti, později se přidružuje bolest. V případě velkých rozměrů nádoru se objevují dýchací obtíže. Růst nádoru v oblasti hltanové branky se projeví podobnými problémy. Při rakovině zadní stěny hltanu mívá pacient pocit pálení a škrábání v krku. Pokud se nádor začíná rozpadat a v jeho tkáni se objevuje zánět, bývá to doprovázeno bolestí, která pacientovi až znemožňuje pít a přijímat potravu, což se projeví na jeho celkovém zdraví. Postižený může vykašlávat hlenohnis s příměsí krve. Rakovina nosní mandle a horní části hltanu se projeví sníženou průchodností nosu a chronickými rýmami. Kvůli rozpadajícímu se nádoru obsahuje nosní sekret příměs hnisu a krve. Může dojít k uzávěru sluchových trubic se zhoršením vyrovnávání tlaku mezi středním uchem a hltanem a s poruchou sluchu. Karcinom brzy destruuje kostru spodiny lebeční a působí kruté bolesti.

Povrch nádoru má tendenci brzy vředovatět. Vždy, když se nádor rozpadá, je tento jev doprovázen výrazným, pro okolí nesnesitelným zápachem z úst. Nemocní většinou přicházejí k lékaři s nádorem přesahujícím velikost 4 cm v průměru, což je známkou pozdního stádia onemocnění. Metastázy v lymfatických uzlinách bývají u 40 % pacientů spojeny s rakovinou hltanu.

 

Problémem bývají skryté nádory, které postihují převážně mandle. Pacient nemá žádné obtíže, útvar roste a začne metastazovat do uzlin. Zvětšené, metastázami postižené uzliny bývají prvním příznakem tohoto typu nádorů.

 

DIAGNOSTIKA RAKOVINY MANDLÍ A HLTANU

Pokud půjdete s podezřením na rakovinu hltanu nebo mandlí k lékaři, nejdříve Vás vyšetří zrakem nebo pomocí zrcátka. Potom může následovat vyšetření pohmatem, které je pro pacienta nepříjemné a může se u něj dávit. V případě nutnosti použije lékař endoskop, což je zařízení tvaru trubičky, které má na konci kameru a přenáší obraz ze zrakem nedostupných míst na obrazovku. Zobrazovací metody jako počítačová tomografie a magnetická rezonance bývají dalším krokem v odhalování a zpřesňování diagnózy. Vyříznutí části podezřelého útvaru s odesláním vzorku na histopatologické vyšetření pomůže odhalit typ nádoru, jeho chování a na základě výsledků lékař stanoví plán léčby. Ultrazvukové vyšetření se používá pro stanovení metastáz v mízních uzlinách.

 

LÉČBA RAKOVINY MANDLÍ A HLTANU

V raných stádiích zhoubných nádorů ústní části hltanu se používá pouze chirurgická léčba. Pokud je pacient postižen pokročilejším tumorem, kombinuje se chirurgická léčba s ozařováním a chemoterapií, často bývá nutné vynětí větší části dolní čelisti, patra nebo kořene jazyka, což pacientovi značně komplikuje život. Terapie rakoviny horní části hltanu se zahajuje chemoterapií. Chirurgicky se nádor většinou podaří pouze zmenšit, nikoli odstranit celý. Radioterapie mívá u rakoviny této lokalizace dobré výsledky. Takzvaný Leksellův gamma nůž se používá pro léčbu tumorů, které prorůstají přes lebeční spodinu. Pořadí a typ léčby určuje lékař na základě výsledků vyšetření. Mízní uzliny postižené nádorem musejí být vždy chirurgicky odstraněny.

 

PROGNÓZA

Pětileté přežití se různí dle lokalizace nádoru. U rakoviny horní části hltanu je to 30 %, ústní části hltanu 45 % a rakovinu dolní části hltanu přežije pět let od léčby okolo 40 % nemocných. Závisí také na stádiu choroby, kdy je rakovina diagnostikována. Léčebné možnosti se ale neustále rozšiřují a modernizují, což prognózu pacientů s rakovinou hltanu a mandlí neustále zlepšuje.

 

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?