R

Rakovina rtu

Rakovina neboli karcinom rtu patří mezi nejčastější zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku a jejich počet neustále narůstá. Nejvíce se vyskytují v tzv. retní červeni, což je zjednodušeně řečeno místo, kam si ženy aplikují rtěnku, a v oblasti retních koutků.

PŘÍČINY VZNIKU RAKOVINY RTU

Doposud nebyly odhaleny všechny příčiny vzniku nádorového bujení. Mezi známé původce změn v chování buněk patří například kouření, alkohol (především tvrdý), různé chemikálie, nevhodné stravovací návyky, nezdravý životní styl, dlouhodobé přikusování rtu horními řezáky, herpetická infekce (opar) a velký podíl má především ultrafialové záření. Rakovina rtu se více vyskytuje u zemědělců, pracovníků na stavbách a u jiných zaměstnání, jež jsou vykonávána na přímém slunci. Rty jsou pokryty velmi jemnou kůží, která je náchylná ke spálení. Proto by měly být chráněny krémy s dostatečným UV faktorem. Zpravidla dochází ke spolupůsobení několika činitelů zároveň. U nádorových onemocnění hrají velkou roli vrozené předpoklady – pokud se v rodině vyskytuje nádorové onemocnění, je na místě zvýšená opatrnost.

VÝSKYT RAKOVINY RTU

Rakovina rtu častěji postihuje muže než ženy, nejvíce ve věkové kategorii 50–80 let. Až v 95 % případů bývá postižen dolní ret, obvykle v jeho střední třetině. Necelé polovině karcinomů předchází zánět s olupováním povrchu rtu.

 

PŘÍZNAKY RAKOVINY RTU

Rakovina rtu se může projevovat v řádu týdnů až měsíců buď jako nehojící se vřed různé velikosti, nebo má méně často podobu lehce vystouplého tuhého útvaru připomínajícího bradavici. Co se týče časového vymezení správného hojení – pokud při vhodné léčbě útvar přetrvává nebo se po vyléčení záhy objevuje znovu, je nutné buď bioptické vyšetření, nebo rovnou operativní odstranění. Útvar má tendenci k plošnému šíření a může postihnout i kožní část rtu. Velikost těchto příznaků většinou nepřesahuje 2 cm. Ve vzácnějších případech, kdy se dá hovořit spíše o ignoraci onemocnění než o zanedbání ze strany pacienta, je velikost nádoru větší, jeho povrch vředovatí, tumor prorůstá do okolní tkáně a znetvořuje postiženého. Metastázy se tvoří ve stejnostranných podčelistních a krčních mízních uzlinách u zhruba 15 % pacientů.

 

DIAGNOSTIKA RAKOVINY RTU

Karcinom rtu má zvláštní místo mezi nádorovými onemocněními v tom, že jeho diagnóza bývá většinou na první pohled jasná a často nebývá nutná takzvaná diagnostická excize, která by se dala volně přeložit jako vyříznutí za účelem stanovení diagnózy.

 

LÉČBA RAKOVINY RTU

Léčba rakoviny rtu spočívá v radikálním odstranění nádoru. Je ovlivněna velikostí, rozsahem, umístěním nádoru a zdravotním stavem pacienta. Pokud má nádor podobu povrchovou a nezasahuje do hloubky rtu, stačí odstranit retní červeň a nahradit sliznicí z vnitřní strany rtu. Nádory, které zasahují více do hloubky, je nutno vyříznout i s přilehlou retní tkání a případné velké defekty nahradit měkkými tkáněmi odjinud nebo vhodně umístěnými řezy upravit velikost úst, jež jsou vyříznutím jejich části a sešitím zbytku zmenšena. Dle velikosti tumoru se volí různé typy řezů. Vždy se zachovává takzvaná bezpečnostní zóna, což je oblast, která na první pohled neobsahuje nádorové buňky, ale existuje riziko, že by se v ní tyto buňky mohly nacházet. Pokud jsou zasaženy podčelistní, případně i hluboké krční uzliny, musí se tyto odstranit. Metastázy do mízních uzlin jsou v případě rakoviny rtu známkou vážné prognózy.

 

PROGNÓZA RAKOVINY RTU

Návratnost rakoviny rtu nebývá častá – vyskytuje se maximálně u pětiny postižených, nejvíce během dvou let od léčby. Pětileté přežití je zaznamenáno u 90 % pacientů. Prognóza se zhoršuje u mladších pacientů, u karcinomů přesahujících velikost 2 cm, u rakoviny ústních koutků nebo na horním rtu a při zasažení okrskových mízních uzlin. Rakovina rtu bývá ve většině případů zachycena včas, protože se vyskytuje na dobře viditelném místě. Pokud si tedy příznaků nevšimne pacient, bývá upozorněn okolím. Léčba tohoto onemocnění nebývá komplikovaná a má vysokou úspěšnost.

 

 

 

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?