S

Snímatelné zubní náhrady

Snímatelné zubní náhrady jsou další možností nahrazení ztracených zubů, které jsou známy také pod lidovým názvem „klapačky“ či „státní zuby“. Ačkoliv zubní náhrady vrací uživatelům úsměv, přirozený vzhled a dovolují konzumaci běžné stravy, stále platí, že nejlepší zuby jsou vlastní zuby.

SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Určitě každého z nás děsí představa, že se jednou stane majitelem tzv. zubů do skleničky. Stárneme všichni. A se stářím bohužel souvisí i postupná ztráta zubů. Tu sice můžeme do určité míry ovlivnit svým přístupem k péčí o chrup, ale pomyslný zub času je i přesto nekompromisní. Neustále, ač pomalu, ale jistě, hlodá a hlodá, a proto dříve či později, ať chceme, či nechceme, nás nějaká zubní náhrada nemine.

CO JSOU SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY?

Snímatelné zubní náhrady jsou, jak už z názvu vyplývá, takové protézy, které se kdykoli dle potřeby mohou vyjmout z úst a naopak kdykoliv opět do úst nasadit. Nahrazuje se jimi buď jen několik zubů, nebo pak i celý chrup. Doplňují rovněž měkké tkáně a kosti. Obecně lze říct, že se užívají při rozsáhlých defektech zejména tam, kde nelze aplikovat fixní můstek či zubní implantáty. Tělo náhrady je vyrobené z metylmetakrylátové pryskyřice, do níž jsou vsazené umělé zuby. Ty mohou být buď standardně používané pryskyřičné, nebo pak estetičtější a odolnější (ale samozřejmě i dražší) kompozitní nebo keramické. Snímatelné zubní náhrady dělíme na částečně snímatelné náhrady a celkové snímatelné náhrady

 

CELKOVÉ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Celková snímatelná neboli totální zubní náhrada se užívá v případě ztráty všech zubů. Jedná se o nejběžnější řešení při snaze o obnovení chrupu bezzubé čelisti pacienta. Výhodou této náhrady je bezesporu ekonomická stránka, neboť je náhrada každé 3 roky hrazená ze zdravotního pojištění, pokud ovšem nepočítáme s variantou kvalitnějších konfekčních zubů, které patří do tzv. nadstandardu. Při dnešních technologiích můžeme rovněž mezi výhody řadit přirozený vzhled, kdy je náhrada od vlastních zubů nerozeznatelná. Mezi nevýhody celkové zubní náhrady patří zejména její nestabilita v ústech. Může proto činit nepříjemnosti např. při ukusování či žvýkání potravy či se může stát, že náhrada nechtěně vyklouzne z úst ven, např. při kašli, kýchání apod.

 

ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Částečné snímatelné zubní náhrady se používají k obnově chrupu s rozsáhlejšími mezerami, které nejdou ošetřit pomocí fixních můstků. Oproti celkovým náhradám nahrazují jen část zubního oblouku. Takovéto náhrady se sestávají z těla náhrady, které tvoří umělé zuby a pryskyřičné sedlo, z různých spojovacích prvků, které navzájem spojují základní části náhrady, a ze spon (či speciálních nesponových systémů – zásuvných spojů), pomocí kterých se náhrada upíná na zbývající vlastní zuby. Částečně snímatelné náhrady jsou buď deskové, kdy je tělo kompletně z plastu, který v horní čelisti pokrývá celé patro a v dolní čelisti vyplňuje oblast pod jazykem, nebo náhrady skeletové, u kterých přes patro či podjazykovou oblast prochází jen kovový proužek/ky. Deskové náhrady jsou v dnešní době pro některé nevýhody užívány jen jako provizorní řešení (např. než se zhojí rána po vytržení zubů atd.). Pro definitivní ošetření se pak zpravidla volí náhrada skeletová. Výhoda částečně snímatelných náhrad je ta, že jsou cenově ve srovnání s fixními náhradami poměrně dostupné. Záleží ovšem na typu náhrady. Nevýhodou těchto náhrad jsou kotevní prvky – spony – upevňující protézku k vlastním zubům. Spony totiž mohou být, zejména v předním úseku chrupu, viditelné.

 

HYBRIDNÍ NÁHRADY

Hybridní náhrady jsou takové náhrady, které se, ač se na první pohled jeví jako náhrady celkové, řadí do skupiny náhrad částečně snímatelných. Kotví se na zbylé zuby v ústech, které jsou pod náhradou schovány. Vlastní zuby jsou opatřeny speciálním zařízením (zásuvné spoje – systém patrice a matrice), na nějž se protéza „nacvakává”, a náhrada tak v ústech drží pevně. Ve srovnání s klasickými částečně snímatelnými náhradami neruší v ústech opticky žádné spony, a náhrada tak zcela splňuje estetické požadavky. Mezi nevýhody patří však vyšší cena, dále pak nutnost výměny zásuvného spoje z důvodu opotřebování a také nutnost tzv. rebaze, kdy je třeba obnovit slizniční plochu náhrady, aby odpovídala reliéfu protézního lože, u kterého pod tlakem protézy časem dochází k úbytku kosti.

MDDr. Lucie Václavková

Chcete dostávat emailové novinky?