Photo 126886834 / Wisdom Teeth © Radub85 | Dreamstime.com
T

Trhání zubů moudrosti

Ne každý je hrdým majitelem zubů moudrosti. Někdo je má, jiný ne. Když vyrostou, dobře se zařadí a pokud o ně budete řádně pečovat, nemusí vám komplikovat život. Často to ale takto ideální není.

Osmičky jsou v ústech poslední třetí stoličky. Zkrátka ty zuby úplně vzadu. Nejvíc ze všech zubů v ústech podléhají různým variacím co do počtu, tvaru i uložení. Díky těmto častým odlišnostem se péče o ně, potažmo jejich ošetření, je často náročná a někdy i nemožná. 

Zuby moudrosti se buď zcela prořežou do dutiny ústní a dobře se zařadí k ostatním zubům, jindy jsou různě skloněné do všech stran. Časté jsou případy, kdy se zuby prořežou jen částečně nebo vůbec neprořežou. V těchto případech jsou neúplně či kompletně kryty sliznicí nebo kostí. Při nestandardním postavení zubu je velmi pravděpodobné postižení kazem a můžou také ohrožovat zub předešlý nebo dokonce protilehlý. 

Důvody k vytržení zubů moudrosti

Z předešlého vyplývá, že je dobré osmičky sledovat již od dětství a někdy přistoupit k preventivnímu vytržení, než následně řešit komplikace spojené s nevhodným uložením. Toto rozhodnutí udělá ošetřující zubní lékař po řádném komplexním vyšetření, zahrnující rentgenový panoramatický nebo 3D snímek. Je potřeba zvážit rizika a přínosy vytržení. 

Vyndávání osmiček je spojeno s větším množstvím komplikací než u extrakcí ostatních zubů. Složitý může být například velmi těsný vztah s nervově cévními svazky u třetích molárů (stoliček) ve spodní čelistí. V horní čelisti je zase blízko čelistní dutina. A můžou se objevit i další komplikace spojené obecně se špatným přístupem k zubu  nebo s jeho tvarovými a růstovými anomáliemi. Čím dříve se zuby vyndají, tím lépe. Mladí lidé se dobře hojí a zuby většinou jdou lépe ven. 

Když už komplikace nastaly a osmičky jsou postiženy kazem, došlo k zánětlivému onemocnění okolních dásní a sliznic (dentitio difficilis, obtížné prořezávání) nebo zub moudrosti prokazatelně škodí zubům ve svém okolí,  je vhodné přistoupit k jeho vytržení.

Samotné vytržení zubu vykoná váš zubní lékař nebo vám napíše žádanku na specializované stomatochirurgické pracoviště.

Trhání zubů moudrosti

Každému trhání zubu předchází znecitlivující injekce. V drtivé většině případů postačí umrtvení lokální (místní), ale dá se trhání provádět i v analgosedaci či celkové anestezii. Vše by mělo být téměř bezbolestné. Pacient cítí jen tahy a tlaky. 

Zub se vyndá buď jen za pomoci kleští – to je extrakce prostá u zubů dobře prořezaných do úst.

U druhého typu je potřeba si zub odkrýt zpod sliznice či kosti skalpelem a kostní frézou. To je extrakce chirurgická. Při sklonu zubu je běžnou praxí si zub rozdělit vrtačkou a vyndat jej po částech. Rána se následně zašije. Při dlouhotrvající a komplikované extrakci se mohou nasadit antibiotika pro zamezení vzniku infekce v ráně po trhání. 

Pokyny po zákroku:

 • Nevyplachovat
 • Nevysávat z lůžka jeho obsah
 • Nepokousat se po umrtvení
 • Chladit
 • Jíst kašovitou stravu
 • Nečistit zuby v nejbližším okolí 48 h
 • Omezit kouření
 • Další individuální doporučení

Nejčastější komplikace po trhání

 • Bolest, otok, omezené otevírání úst
 • Zánět extrakční rány – suché lůžko
 • Krvácení
 • Přechodné brnění poloviny dolního rtu
 • Další individuální komplikace

Pokud cítíte, že se váš stav po trhání nezlepšuje nebo navíc zhoršuje, určitě vyhledejte svého ošetřujícího lékaře nebo navštivte zubní pohotovost. Všechny vaše problémy lze řešit.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?