X

Xerostomie

Slina zásadním způsobem ovlivňuje prostředí dutiny ústní, vnímání pocitu žízně a celkový komfort úst. Pokud je produkce sliny nedostatečná, pociťujeme nepříjemný pocit, jejž řešíme sklenicí vody či konzumací jiných nápojů. Někdy však může pocit nedostatku slin přetrvávat, cítíme tzv. suchost v ústech neboli xerostomii. Tento stav má však oproti běžné „žízni“ vážné příčiny a nepříjemné následky.

SLOŽENÍ, PRODUKCE A FUNKCE SLINY

Slina je směs produktů malých slinných žlázek a tří párů velkých slinných žlaz. Obsahuje zhruba 99 % vody a 1 % ostatních látek. Množství produkce slin se mění v průběhu dne – v noci je prakticky nulová a v průběhu požívání potravy může vystoupat až na 4 ml/min, přičemž denně vyprodukujeme zhruba 1 litr slin.

Slina zajišťuje mnoho funkcí – upravuje pH a teplotu v dutině ústní, a podporuje tak stabilitu ústního prostředí. Má antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky. Vrací minerály zpět do zubní skloviny, a tím ji pomáhá zpevňovat. Podporuje lepší hojení měkkých tkání a pomáhá udržovat celistvost sliznic. V neposlední řadě pomáhá při příjmu a trávení potravy – podílí se na vnímání chuti, obsahem enzymů startuje trávení některých složek potravy a obaluje sousto, které potom snáze putuje do dalších úseků trávicího traktu.

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SLINNOU SEKRECI

Produkce sliny je řízena tzv. vegetativní složkou nervového systému, kterou mohou ovlivňovat mimo jiné i emoce. Za normálních okolností je slinná produkce zvýšena při nevolnosti, příjemných pocitech nebo těhotenství. Za chorobného stavu je zvýšené slinění zapříčiněno otravou solemi těžkých kovů, poruchami nervového systému nebo různými látkami, například pilokarpinem.

 

PŘÍZNAKY XEROSTOMIE

Pokud pacient trpí na suchost v ústech, objeví se u něj některé z následujících příznaků: pálení nebo bolest jazyka a sliznic, bolestivé defekty sliznic dutiny ústní, „koutky“, ústní kandidóza, potíže při příjmu potravy a mluvení, poruchy vnímání chuti a zvýšená kazivost chrupu. Při nošení snímatelné zubní náhrady se začnou objevovat potíže s jejím držením v ústech.

 

PŘÍČINY SUCHOSTI V ÚSTECH

Xerostomie může mít mnoho příčin. Od systémových chorob (např. revmatoidní artritida, Sjögrenův syndrom nebo systémový lupus erytematodes) přes cukrovku, zhoubnou anémii a anémii z nedostatku železa, jaterní cirhózu, urémii, aterosklerózu, diabetes insipidus (žíznivku), roztroušenou sklerózu a jiná neurologická onemocnění. Rozvíjí se i při degenerativních chorobách slinných žláz, pokud je ve slinné žláze nebo jejím vývodu kámen, cysta či nádor, při dehydrataci nebo pokud je nějak narušen nerv stimulující slinné žlázy (např. při operaci). Xerostomie se rozvíjí i po radiační léčbě a při užívání různých léků, mezi které patří např. antidepresiva, antihistaminika, sedativa, hypnotika, diuretika, anxiolytika a další.

 

MĚŘENÍ SLINNÉ SEKRECE

K diagnostice xerostomie slouží tzv. Škachův test stanovení slinné sekrece. Pacient 2 hodiny před testem nesmí jíst a kouřit. Musí mít vyčištěné zuby, pokud možno také minimálně 2 hodiny před prováděním testu, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Škachův test se provádí nejlépe v dopoledních hodinách a má dvě části – stanovení množství klidové sekrece sliny a objemu stimulované sliny. Nejdříve pacient plive 15 minut veškerou slinu do připraveného kelímku. Potom se stanovuje objem stimulované sliny. Stimulace se provádí buď 10% kyselinou citronovou nebo žvýkáním parafínové kuličky. Plivání sliny do kelímku trvá opět 15 minut. Objemy klidové a stimulované sliny se následně změří a porovnají s tabulkovými hodnotami. Výsledkem měření může být diagnostikování asialie (chybění slinné sekrece), xerostomie, normální slinné sekrece nebo tzv. ptyalizmu (zvýšeného slinění). Diagnostika xerostomie se může opírat i o bioptické vyšetření, ultrazvuk nebo sialografické vyšetření.

 

TERAPIE XEROSTOMIE

Základem je odstranění příčiny, což není vždy možné. Dále nastupuje substituce sliny. Provádí se mnoha způsoby. Popíjením roztoků bez cukru, výplachy roztokem jedlé sody a soli, konzumací minerálek podporujících tvorbu sliny nebo aplikací preparátu umělé sliny. Formu substituce sliny určí ošetřující zubní lékař, který také ošetří všechny kazy. Zvýšení produkce sliny je možné docílit i žvýkáním žvýkaček (bez cukru), které mohou obsahovat pilokarpin. To je látka působící na nervy, které řídí slinnou sekreci ve smyslu jejich stimulace. Důležité je dodržování pitného režimu. Při výskytu kandidózy nebo jiné infekce v ústech je nutné tuto nákazu eliminovat. Při xerostomii bývají často suché rty, které je nutno pravidelně promazávat vhodnými prostředky.

 

Xerostomie s sebou nese projevy, které jsou nejen nepříjemné, ale mohou být i zdraví ohrožující. Proto je nutno sníženou produkci slin vhodně kompenzovat a včas ošetřit případné kazy nebo jiné odchylky. Je důležité myslet na zvýšenou kazivost, častěji absolvovat kontroly u zubního lékaře a důsledně dbát na hygienu dutiny ústní.

 

 

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?