Photo 218505062 / Pulpitis © Henadzi Pechan | Dreamstime.com
Z

Zánět zubní dřeně neboli Pulpitis

Zuby jsou živé orgány. Při kvalitní péči mohou dobře sloužit po celý život. Člověka ale dovedou také docela potrápit, třeba i zánětem zubní dřeně.

Zub je pevná schránka okolo měkké zubní dřeně. Dělí se na korunku krček a kořen. Korunka je kryta sklovinou, kořen cementem a celé tělo zubu je ze zuboviny. Zuby jsou ukotveny vazivovými vlákny v zubních lůžkách v čelisti umožňující malé pohyby všemi směry. Zubní dřeň je řídká vazivová tkáň bohatá na cévní a nervové zásobení, to ústí malým otvorem na hrotu kořene do kosti.

Proč zanícená zubní dřeň tak bolí?

Zánět je obranná reakce organismu na poškození. Má své obecné znaky. Překrvení, zteplání, bolest, otok, porucha funkce poškozeného orgánu. Tím, že je zubní dřeň limitována tvrdými mantinely, dochází při jejím zanícení k rozvoji velkého tlaku v zubu, a to způsobuje opravdu nesnesitelné bolesti. Neléčený stav často končí utlačením dřeně a odumřením zubu.

Pulpitické bolesti vznikají náhle  a jsou ostré, šlehavé a neustálé. Mohou vystřelovat do spánku, ucha nebo  krku. Pacient je bolestí často ochromen. Zpočátku nejsou bolesti  snadno lokalizovatelné, spouští je nejčastěji chlad, dále sladké nebo vtlačení jídla do kazivé dutiny v zubu. Při více rozvinutém zánětu je příčinný zub snáze identifikovatelný a bolest začíná spouštět vyšší teplota přijímané potravyp a naopak chladné poživatiny bolesti tiší.

Jaké jsou příčiny tohoto typu zánětu

Nejčastější příčina vzniku zánětu zubní dřeně je neléčený zubní kaz. Kaz vzniká při nedokonalém čištění zubu kartáčkem, na špinavých místech se tvoří vyzrálý zubní plak. V zubním plaku žijí bakterie, které mění jednoduché cukry z potravy na kyseliny a kyseliny leptají sklovinu. Po narušení skloviny se bakterie dostávají do dentinu a dále si razí cestu přímo k dřeni. Jakmile jsou bakterie příliš blízko, může se ke dřeni dostat zánět, který je po odstranění kazu ještě vratný, pokud však kaz dále pokračuje až do dřeně, dojde zánět do stavu nevratného a zub odumírá. Další příčinou vzniku pulpitidy může být úraz, broušení zubu na korunku, velká výplň blízká dřeni, přetížení zubu a další.

Druhy pulpitid

Pulpitidu můžeme dělit na akutní, která má své klinické znaky a k lékaři vás jistojistě nasměruje. Akutní pulpitida je buď vratná, která po odstranění dráždění ustane, anebo pulpitida nevratná, která vždy vede ke ztrátě vitality zubu. Dále existuje pulpitida chronická, ta nemá nijak valný klinický význam, jde spíše o pojem histologický, jedná se tedy o změny na dřeni hodnocené pod mikroskopem.

Vystupňovaný zánět zubní dřeně je nutné endodonticky ošetřit. V lokálním znecitlivění, při izolaci zubu kofferdamovou blánou, odvrtání zubu až do dřeně, dokonalé chemomechanické ošetření kořenového kanálku a jeho hermetickém zaplnění na správnou délku. Jen tak vám bude zub dále bez problémů fungovat třeba do konce života.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?