Z

Zubní implantáty

Zubní implantáty jsou dobře vypadající, dlouhodobé a velmi drahé umělé zuby. Takto charakterizuje implantáty téměř každý, kdo uvažuje o náhradě ztracených zubů právě implantáty. Ale skutečně tomu tak je?

ZUBNÍ IMPLANTÁTY NAHRADÍ ZTRACENÉ ZUBY

Zuby se přirozeně podílí na formování vnějšího vzhledu člověka a jeho celkovém výrazu. Ztráta zubů je proto negativně přijímána nejen člověkem samým, ale i jeho širokým okolím. V dnešní době máme na výběr z několika možností náhrad ztracených zubů. Jednou z možností jsou zubní implantáty, které přinášejí moderní řešení náhrady ztracených a poškozených zubů. Jedná se o umělé náhrady zubů, jež jsou ukotveny, stejně jako vlastní zuby, přímo v čelisti.

JAK VYPADÁ ZUBNÍ IMPLANTÁT?

V současné době existuje několik druhů zubních implantátů. Mezi ty nejpoužívanější patří klasické válcové a čepelkové implantáty. Od roku 2002 jsou na českém trhu také miniimplantáty. Válcové implantáty připomínají šroub, který je z velké části zavrtán do kosti. Zbývající menší část se nachází v ústech jakožto pilíř, jenž slouží pro upevnění umělé zubní korunky nebo můstku. Čepelkové implantáty se již používají méně, avšak výsledný efekt je podobný jako u válcových implantátů. Rozdíl je ve struktuře ukotvené v kosti, která u čepelkových implantátů připomíná destičku, nikoli válec. Čepelkové implantáty jsou pro řadu lékařů kontroverzní a ve své praxi je téměř nepoužívají. Nové studie však prokazují několik pozitivních vlastností těchto implantátů i oproti válcovým implantátům. Proto můžeme říci, že čepelkové implantáty dnes vhodně doplňují častěji používané implantáty válcové. Miniimplantáty v poslední době velmi nabývají na popularitě. Jednoduchost zavedení, příznivá cena a malé nároky kladené na pacienta z nich dělají implantáty populární především u začínajících implantologů. Nacházíme však i řadu indikací, kdy jsou používány i zkušenými implantology na prvním místě. Je ale důležité vědět, že nenahrazují „pravé“ válcové implantáty.

 

PROČ POUŽÍVÁME ZUBNÍ IMPLANTÁTY?

Zubní implantáty jsou vysoce estetické a maximálně funkční náhrady ztracených zubů. Takovýto „umělý kořen“ tvoří nejen stabilní základ pro dlouhodobé upevnění umělé zubní náhrady, ale také zabraňuje ztrátě kosti. Kost potřebuje být neustále zatěžována tlaky, jež zuby při žvýkání vyvíjejí. Tyto tlaky udržují kost „ve formě“. V opačném případě, pokud není kost zatěžována, zub chybí, dochází ke ztrátě kosti v důsledku její nepotřebnosti. Stejný efekt nacházíme u svalstva. Pokud vyndáte končetinu po 6 týdnech ze sádry, je velmi oslabena, dochází k úpadku nepotřebné svalové hmoty. Zubní implantáty jsou vhodné pro náhradu jednoho, více nebo všech zubů.

 

JSOU ZUBNÍ IMPLANTÁTY PRO KAŽDÉHO?

Zubní implantáty jsou na prvním místě limitovány věkem. Zavádíme je pacientům od patnácti let věku u dívek a od šestnácti let u chlapců, tedy v době, kdy čelisti již téměř nerostou. Další skupinou jsou rizikoví pacienti, u kterých je úspěšnost léčby výrazně snížena. Jsou to především lidé s nedostatečnou ústní hygienou, nestabilní formou cukrovky, vážnou poruchou srážlivosti krve, dlouhodobou léčbou kortikoidy, nádorovými onemocněními v dutině ústní a zlozvyky jako zatínání a skřípání zubů.

 

CENA IMPLANTÁTŮ

Cena implantátů se skládá ze dvou položek, implantátu a protetické náhrady, nejčastěji umělé zubní korunky či můstku. Předem je důležité upozornit, že pojišťovny až na výjimky na implantáty nepřispívají. Avšak na protetické náhrady, zubní korunky či můstky již pojišťovny přispívají stejně, jako by základem pro jejich upevnění byl vlastní zub. Cena implantátu se odvíjí od počtu nahrazovaných zubů, typu použitých implantátů a samozřejmě jejich značky. Samotný zubní implantát válcového typu stojí 7.000–10.000 Kč v případě tuzemské výroby. Zahraniční implantáty renomovaných značek se pohybují mezi 15.000 až 30.000 Kč za jeden válcový implantát. Čepelkové implantáty jsou cenově značně variabilní, proto je těžké stanovit cenové rozmezí. Většinou stojí do 9.000 Kč. Miniimplantáty jsou cenově příznivější a stojí 4.000–7.000 Kč.

 

KOLIK STOJÍ NÁHRADA VŠECH ZUBŮ IMPLANTÁTY?

Cena protetické náhrady je dána počtem nahrazovaných zubů a typem náhrady. V případě umělé zubní korunky se bude cena pohybovat kolem 8.000 Kč. Ceny můstků a zubních protéz nelze stanovit ani okrajově, jelikož záleží na celé řadě faktorů. Náhrada ztraceného zubu válcovým implantátem s umělou zubní korunkou stojí v průměru 20.000–40.000 Kč. Náhrada horního zubního oblouku 150.000–250.000 Kč. Dolní zubní oblouk vyjde na 60.000–150.000 Kč.

 

Cena se však může diametrálně lišit i od námi stanovených rozmezí vzhledem ke stavu pacienta či jeho požadavkům.

MDDr. Jakub Šulta

Chcete dostávat emailové novinky?