Z

Zubní náhrady

Poškození nebo ztráta jednoho či více zubů postihne během života téměř každého. Hokejisté vystavují svůj chrup prudkým nárazům či úderům holí, děti kvůli své neobratnosti či neopatrností často narážejí do překážek a běžní lidé, Ti nejčastěji trpí špatnými hygienickými návyky. Ať tak či onak, ztracený chrup je potřebné nahradit zubní náhradou.

FAZETY

Na trhu existuje mnoho druhů zubních náhrad. Liší se především v počtu zubů, které nahrazují, a v materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Nejmenší a zároveň nejjednodušší zubní náhradou je fazeta. Fazeta je tenký plátek materiálu (kompozit, keramika), který se nalepí na plošky předních zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar zubů. S jejich pomocí lze tedy vyřešit nevzhledné mezery mezi předními zuby, zabarvení, ulomení anebo poškození zubů. Výhodou fazet je, že nutnost broušení zubů je oproti klasickým korunkám snížena na minimum a v některých případech není nutné zuby brousit vůbec.

ZUBNÍ KORUNKA

Zubní korunku používáme v případě, kdy došlo k částečné ztrátě zubu, přesněji korunkové části, která je viditelná v ústech. Nejčastějším důvodem ztráty korunky je rozsáhlý zubní kaz, neumožňující zub opravit běžnou výplní. Podmínkou ošetření je však zachování pevného kořene zubu, na který se, zjednodušeně řečeno, korunka přichytí. Pro aplikaci je nezbytná úprava stávajícího zubu/kořene obroušením. Korunky se následně zhotovují v zubní laboratoři na základě otisků, a to z různých materiálů či jejich kombinací – celokeramické, metalokeramické, celoplášťové kovové nebo pryskyřičné (plastové). Za ideální je dnes považována korunka celokeramická.

 

MŮSTEK

Můstek slouží jako náhrada jednoho či více ztracených zubů, které jsou ohraničeny vlastními zuby. V praxi to vypadá tak, že můstek používáme pro vyplnění mezer po ztracených zubech. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí, a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje. Na stejném principu funguje i můstek kotvený na implantátech, kde jako pilíře slouží implantáty. Můstek se zhotoví v laboratoři dle otisků a požadavků lékaře a v ordinaci jej následně lékař vyzkouší a na obroušené zuby či implantáty upevní. V současné době se používají celokeramické a metalokeramické můstky.

 

ZUBNÍ IMPLANTÁTY

Zubní implantát je nejvhodnější náhradou zcela chybějícího jednoho či více zubů. Patří mezi vysoce estetické a dlouhodobé zubní náhrady, které jsou však pro mnoho pacientů finančně nedostupné. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad. Zavedení implantátů se provádí v rámci ambulantního chirurgického zákroku, který trvá 30–90 minut. Po zákroku je nutné 3–6 měsíců nechat implantát tzv. vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. Výhodou je, že pro upevnění náhrady není nutné obrušovat ostatní zdravé zuby. Navíc se dají využít i v případě, kdy v čelisti nejsou žádné zuby. Mohou sloužit jako opora částečných i celkových náhrad, a poskytují tak pacientům mnohem větší pohodlí a jistotu. Navíc jim vrací možnost bezproblémového žvýkání stravy a tím, že implantáty přenášejí žvýkací síly na čelistní kost, brání jejímu úbytku.

 

SNÍMATELNÉ ZUBNÍ NÁHRADY

Snímatelné zubní náhrady používáme v případě, kdy není možné, ať už z důvodů finančních, či zdravotních, použít fixní náhradu pomocí můstku či implantátu. Snímatelné zubní náhrady dělíme na celkové a částečné podle toho, zdali nahrazujeme celý chrup nebo jen některé zuby, tzv. vyplňujeme mezery. Abychom zjistili, v jakém stavu se chrup nachází a jaké jsou finanční možnosti pacienta, zhotoví se nejprve protetický plán, který obnáší pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, jež mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou stránku zubní náhrady. Každý pacient je se všemi možnostmi léčby či řešení seznámen a je s ním detailně konzultován také protetický plán. Ten zahrnuje podrobný plán všech ošetření a přehled jednotlivých kroků péče.

MDDr. Jakub Šulta

Chcete dostávat emailové novinky?