Photo 30389048 © Vicnt | Dreamstime.com
A

Augmentace aneb dostatek kosti je základ úspěšné implantace

Z nuly na sto procent. V širším slova smyslu znamená augmentace zvětšování objemu. Objem může být zvětšen jak u tvrdých tkání, tak i u měkkých tkání. Dostatečné množství kosti i dásně je pro úspěšné ošetření zubními implantáty nezbytné. Implantát pak dobře slouží i vypadá.

Proč se augmentuje?

Kost, která v sobě nemá zuby ubývá, ztrácí se. Po vytržení zubu není radno s implantací otálet. V horším případě se okolo zubů vlekl dlouhodobě působící zánět, který kost rozpustil. Takto se projevuje zejména parodontóza nebo rozsáhlé granulomy

Pokud zvažujete do budoucna implantáty a Váš lékař již označil některé zuby za problémové, doporučil je k vytržení, dlouho neotálejte. Kost pod vlivem zánětů mizí vcelku rychle.

Dobrá prevence ztráty kosti je implantovat ihned po vytržení zubu, to ale není vždy možné. Pro všechny případy se vyvinuly materiály a metody vhodné k doplnění ztracené kosti.

Jaké materiály se k augmentaci používají?

Nejlepší jsou tělu vlastní materiály, kam se řadí pacientova kost v podobě malých částeček či větších kostních bločků a dále také autologní dentin, což je rozemletý a vyčištěný vlastní zub. Jinak se používá speciálně upravovaný granulát syntetické či hovězí kosti.

K překrytí a stabilizaci augmentátu se aplikují speciální membrány, ty jsou buď vstřebatelné nebo ne. Dále také titanové mřížky, ty se upevní šroubky. Po zhojení se nevstřebatelné materiály vyndají.

Zajímavá metoda je využití derivátů krevní plazmy. Kdy si od vás lékař vezme trochu krve a z ní se v přístroji vyrobí tělu vlastní materiály bohaté na růstové a regenerační faktory. Příkladem může být autologní fibrinová membrána.

Jak se pozná, že je nutné augmentovat?

To, že je zapotřebí augmentace, určí lékař vyšetřením úst, rentgenem a velkým pomocníkem mu zde je 3D rentgenový snímek (CBCT)

Jak se postupuje:

Augmentovat lze již extrakční lůžko. Po vytržení zubu se vyčistí kost a do lůžka se aplikuje augmentační materiál, překryje membránou a zašije. Kost neztratí objem a lépe přijme budoucí implantát.

Implantace je možné spojit zároveň s augmentací, kdy se současně se zaváděním implantátu dosype materiál a stabilizuje membránou.

Pokud lékař diagnostikoval velké ztráty kosti je někdy postup ošetření dvoufázový. Nejprve se doplní objem kosti a po zhojení se do augmentátu zavede implantát.

Dosáhnout většího množství měkkých tkání v oblasti implantátu je možné modelací dásní provizorní korunkou či chirurgickými zásahy na dásni. Provedením vhodného posunu dásně anebo přidáním štěpů. Ty se odeberou na jiném místě v ústech a přemístí se k implantátu.

Aby byl implantát zasazen do dostatečně objemných měkkých i tvrdých tkání je pro jeho dobré dlouhodobé fungování v ústech nezbytné.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?